Paukščio plunksna

Skara „Paukščio plunksna”

DSC05613

Reikės: 5 kamuoliukų Meu Bem siūlų (1 – 03 spalvos, po 2 – 07 ir 13 spalvų), 3 mm (ar kito patinkančio storio) valinių virbalų.

Mezginio tankumas: 10*10cm~ 19 akių*38 eilės ripse, bet jis nėra svarbus, nes tai yra skara, svarbiausia – jums turi patikti medžiaga:).

Blokuotos skaros dydis: 233*119*158cm

Sutrumpinimai:

g – geroji akis;
i – išvirkščioji akis;
u – užmetimas (siūlą užmetam ant virbalo kaip kiauraraštyje darydami skylutę);
(…)*x – kartojame nurodytą skliausteliuose dalį x kartų;
2kg – suimti 2 akis kartu gerai į dešinę;
2kgk – suimti 2 akis kartu gerai į kairę;
3kg – suimti 3 akis kartu gerai, centrinė dominuoja;
5kg – suimti 5 akis kartu gerai, centrinė dominuoja.

Skara mezgama nuo vieno kampo kelių akių centre kas antrą eilę nuolat suimant 3 akis. Mezgant pirmą pusę abiejuose kraštuose kas antrą eilę uždedame po 2 akis (arba kiekvienoje eilėje po akį), kai pasiekiame vidurį (visas akių skaičius ant virbalų nebesikeis, tokio ilgio plius numegztas eilių (tiek, kiek turime akių ant virbalų mažinimo taške) skaičius, bus šoninė kraštinė), pridėjimai lieka tik pradžioje. Centrinės akys kas antrą eilę vis kryps į kairę, kol už jų nieko nebeliks. Aprašyme 3 šios linijos nėra išskiriamos žymekliais, nes labai aiškiai matosi centrinio suėmimo dėka, bet jei jums norisi, galite jas pasižymėti. Pirmos akys ne nukeliamos, o išmezgamos, kad kraštas būtų kuo elastingesnis.

DSC05653

Pilku siūlu (13) uždedame 7 akis.
1 eilė. Visos akys g.
2 eilė. (1g, 1u)*2, 3kg, (1u, 1g)*2.
3,5,7,9 eilės mezgamos g, užmetimus išmezgant persuktomis akimis, kad neliktų skylučių.
4,6,8 eilės. (1g, 1u)*2, 3 centrinės akys sumezgamos kartu gerai, (1u, 1g)*2. Po 9 eilės turime 15 akių.

Šioje vietoje prasideda rusvų kiauraraščių juostų intarpai tarp pilkų lygių tarpų.

Rusvas intarpas I (4 eilės mezgamos rusvu (07) siūlu)
1 eilė.  (1g, 1u)*2, g iki 3 centrinių akių, 3kg, g iki 2 paskutinių akių, (1u, 1g)*2.
2 eilė. Visos akys g, užmetimus išmezgant persuktomis akimis, kad neliktų skylučių.
3 eilė. (1g, 1u)*3, (2kg, 1u)*iki 7 centrinių akių, 2kg, 3kg, 2kg, (1u, 2kg)*iki 3 galinių akių, (1u, 1g)*3.
4 eilė. Visos akys g.

Lygus tarpas (6 eilės mezgamos pilku (13) siūlu)
1,3,5 eilės. (1g, 1u)*2, g iki 3 centrinių akių, 3kg, g iki 2 paskutinių akių, (1u, 1g)*2.
2,4,6 eilės. Visos akys i, praeitos eilės užmetimai išmezgami persukti, kad neliktų skylių.

Rusvas intarpas II (4 eilės mezgamos rusvu (07) siūlu)
1 eilė.
 (1g, 1u)*2, g iki 3 centrinių akių, 3kg, g iki 2 paskutinių akių, (1u, 1g)*2.
2 eilė. Visos akys g, užmetimus išmezgant persuktomis akimis, kad neliktų skylučių.
3 eilė. (1g, 1u)*3, (2kg, 1u)*iki 5 centrinių akių, 5kg,(1u, 2kg)*iki 3 galinių akių, (1u, 1g)*3.
4 eilė. Visos akys g.

Taip mezgam tarp lygių pilkų tarpų įterpdami pakaitomis tai I, tai II rusvą intarpą, kol numezgam 16 rusvų ir 15 lygių tarpų tarp jų (baigiam II rusvu intarpu). Penktas pilkas intarpas išmegztas tamsiai mėlynu (03) siūlu. Šioje vietoje skara pasiekia savo maksimalų dydį ir ritasi į antrą pusę, tai yra, išlieka pridėjimai pradžioje, suėmimai centre, kuris nuolat krypsta kairėn, gale akių skaičius nekinta.

Ripso dryžiai
1 eilė. 
(1g, 1u)*2, g iki 3 centrinių akių, 3kg, g iki galo.
2 eilė. Visos akys g, užmetimai išmezgami persuktomis akimis, kad neliktų skylučių.

Ripso juostas mezgam pakaitom pilku ir rusvu siūlais viso 14 ripso juostų (po 7 kiekvienos spalvos, baigiam rusva).

Skylutės
Ši dalis mezgama pilku siūlu ripsu, tarp kurio kas 3 juostą įsiterpia ritmiškos skylutės. Šios dalies aprašymas ilgiausias, nes raštas nesikartoja, bet pagavę ritmą galite ir neskaityti;).
1-4 eilės. Ripso dryžiai.
5 eilė. (1g, 1u)*2, (3g, 1u, 2kg, 2g)* iki 6 akių prieš 3 centrinės linijos akis, 3g, 1u, 2kg, 1g, 3kg, (3g, 1u, 2kg, 2g)* iki 4 paskutinių akių, jos išmezgamos g.
6 eilė. Visos akys g, užmetimai išmezgami persuktomis akimis, kad neliktų skylučių.

Taip pastoviai kartosis 1-4 ir 6 eilės, tarp jų įterpiant skylučių eiles (toliau aprašoma tik jos).

11 eilė. (1g, 1u)*2, (5g, 1u, 2kg)*iki 3 akių prieš 3 centrinės linijos akis, 3g, 3kg, (4g, 1u, 2kg, 1g) iki 2 paskutinių akių, jos išmezgamos g.
17 eilė. (1g, 1u)*2, 7g, (1u, 2kg, 5g)* iki 4 akių prieš 3 centrinės linijos akis, 4g, 3kg, 4g, (1u, 2kg, 5g)* iki 7 paskutinių akių, jos išmezgamos g.
23 eilė. (1g, 1u)*2, 2g, (1u, 2kg, 5g)* iki 3 centrinių akių, 3kg, 4g, (1u, 2kg, 5g)* iki galo (paskutiniame pakartojime liks 4, ne 5 akys).
29 eilė. (1g, 1u)*2, 4g, (1u, 2kg, 5g)* iki 1 akies prieš 3 centrinės linijos akis, 1g, 3kg, 4g, (1u, 2kg, 5g)* iki 3 paskutinių akių, 1u, 2kg, 1g.
35 eilė. (1g, 1u)*2, 6g, (1u, 2kg, 5g)* iki 2 akių prieš 3 centrinės linijos akis, 2g, 3kg, 4g, (1u, 2kg, 5g)* iki 5 paskutinių akių, 5g.
41 eilė. (1g, 1u)*2, 1g, (1u, 2kg, 5g)* iki 2 akių prieš 3 centrinės linijos akis, 2g, 3kg, 4g, (1u, 2kg, 5g)* iki 2 paskutinių akių, 2g.

Po 41 eilės išmezgame skylučių rašto 6, po to – 1-4 eiles ir pilką siūlą keičiam tamsiai mėlynu.

Juo mezgam lygų tarpą 6 eiles.
7 eilė. Tamsiai mėlynu siūlu (1g, 1u)*2, g iki 3 centrinių akių, 3kg, keičiam mėlyną siūlą rusvu ir mezgam iki galo i.
8 eilė. Visos akys i, praeitos eilės užmetimai išmezgami persukti, kad neliktų skylių.

Toliau mezgam dvigubu perliniu raštu rusvu siūlu.

1 eilė. (1g, 1u)*2, (1g, 1i)*iki 3 centrinių akių, 3kg, (1i, 1g)* iki paskutinės akies, 1i.
2 ir 4 eilės. Mezgama pagal raštą, iki pat galo išlaikant tą patį (1g, 1i arba 1i, 1g) ritmą, praeitos eilės užmetimai išmezgami persuktomis akimis.
3 eilė. (1g, 1u)*2, (1i, 1g)* iki 1 akies prieš 3 centrines, 3kg, (1i, 1g)* iki galo.

Kartojame dvigubo perlinio rašto 1-4 eiles viso 7 kartus.

Prijungiam tamsiai mėlyną siūlą ir mezgam ripso dryžius pakaitom tamsiai mėlyna ir rusva spalva (keičiam spalvą kas 2 eilutes). Pradėdami ir baigdami tamsiai mėlyna spalva, viso numezgame 21 ripso juostą (11 tamsiai mėlynų ir 10 rusvų). Nutraukiam rusvą siūlą, toliau baigsime skarą tik su tamsiai mėlynu.

Zigzagai

1 eilė. (1g, 1u)*2, 1i, 1u, 4g, 2kg, (1i, 1u, 2kgk, 3g, 2kg, 1u)* iki 9 akių prieš 3 centrines, (1g, 2kg, 1u)*3, 3kg, (1g, 1u, 2kg) iki galo.
2 ir visos porinės eilės. Mezgame pagal raštą, praeitos eilės pirmi 2 užmetimai išmezgami persukti, kad neliktų skylių, išskyrus 8 eilę, kurioje priešpaskutinis užmetimas išmezgamas išvirkščiai nepersukant, susidariusi skylutė įsikomponuos į raštą 9 eilėje.
3 eilė. (1g, 1u)*2, 2g, (1i, 1g, 1u, 2kgk, 1g, 2kg, 1u, 1g)* iki 9 akių prieš 3 centrines, (2kg, 1u, 1g)*2, 2kg, 1u, 3kg, (1g, 1u, 2kgk)*2, 2g.
5 eilė. (1g, 1u)*2, 4g, (1i, 2g, 1u, 3kg, 1u, 2g)*iki 9 akių prieš 3 centrines (paskutinį pakartojimą baigiame 1g vietoj 2g), (2kg, 1u, 1g)*2, 2kg, 1u, 3kg, (1g, 1u, 2kgk)*2, 1g.
7 eilė. (1g, 1u)*2, 4g, 2kg, 1u, (1i, 2g, 1u, 3kg, 1u, 2g)*iki 6 akių prieš 3 centrines, (1g, 2kg, 1u)*2, 3kg, (1g, 1u, 2kgk)*2.
9 eilė. (1g, 1u)*2, 2g, 1u, 2kgk, 1g, 2kg, 1u, 1g, (1i, 1g, 1u, 2kgk, 1g, 2kg, 1u, 1g)* iki 5 akių prieš 3 centrines, (1g, 2kg, 1u)*2, 3kg, 1g, 1u, 2kgk, 2g.
11 eilė. (1g, 1u)*2, 5g, 1u, 3kg, 1u, 2g, (1i, 2g, 1u, 3kg, 1u, 2g)* iki  12 akių prieš 3 centrines, 1i, 2g, 1u, 3kg, 1u, 1g, 2kg, 1u, 1g, 2kg, 1u, 3kg, 1g, 1u, 2kgk, 1g.
13 eilė. (1g, 1u)*2, 2g, 2kg, 1u, (1i, 2g, 1u, 3kg, 1u, 2g)* iki 3 akių prieš 3 centrines, 1g, 2kg, 1u, 3kg, 1g, 1u, 2kgk.
15 eilė. (1g, 1u)*2, 3g, 2kg, 1u, 1g, (1i, 2g, 1u, 3kg, 1u, 2g)* iki 2 akių prieš 3 centrines (paskutinį pakartojimą baigiame 1g vietoj 2g), 2kg, 1u, 3kg, 2g.
17 eilė. (1g, 1u)*2, 3g, 1u, 3kg, 1u, 2g, (1i, 2g, 1u, 3kg, 1u, 2g)* iki 2 akių prieš 3 centrines (paskutinį pakartojimą baigiame 1g vietoj 2g), 2kg, 1u, 3kg, 1g.
18 eilė. 1g, 1u)*2, 10g, (1i, 7g)* iki 3 centrinių akių, 3kg. Apsisukame ir nuimame visas akis.

Kadangi daug kam kiauraraščius yra lengviau megzti pagal schemą, ne žodinį aprašymą, tai patogumui įdedu zigzagų schemą, ne visą, tik pagrindinį rašto raportą ir veiksmus apie centrines 3 akis iki tol, kol jos tampa paskutinėmis.

Paukščio plunksna pabaigos zigzagų schema

Sutartiniai ženklai 

sutartiniai ženklai geroji akis
išvirkščioji akis
2 akis suimti kartu į kairę
2 akis suimti kartu į dešinę
jokios akies
užmetimas
3 akys suimtos kartu, vidurinė akis ant viršaus.

DSC05619

Skarą skalbiam, lengvai blokuojam ir džiaugiamės:). Ir, žinoma, rodomės!{jcomments on}

5 komentarai apie “Paukščio plunksna”

Parašykite komentarą

Item added to cart.
0 items - 0,00