Debesų mozaika

DEBESŲ MOZAIKA

1-DSC02263

Megztuko dydis ~ M, bet aprašyme juo remtasi tik pavyzdiniams skaičiams, visur bus paaiškinimas, ką ir kaip keisti pagal save. Svarbiausia – nusimegzkite pavyzdėlį, išplaukite jį ir tiksliai žinokite savo mezgimo tankumą. Megztukas mezgamas nuo viršaus visas vienu metu, užmetimai daromi pakeliant praeitos eilės siūlą tarp akių ir išmezgant gerai persukant jį pagal poreikį į kairę ar į dešinę).

Mezginio tankumas (10*10 cm) = 31 akis*43 eilės.

Reikės: 2 ir 2,25 mm valinių virbalų (80 ar 100cm) (arba kito dydžio reikiamam tankiui išgauti), 6 sagų, mezgimo žymeklių, po 1 kamuoliuką Special Merino Lace 07 (spalva C), Wunderklecks 2147 (Skystas mėlis) (spalva B), XL Kleckse 2192 (Dangaus mėlis) (spalva A) Wunderklecks 2139 (Bella Patina) (spalva D), Alb lino 9200, pagal norą (ir orą) – Crazy Zauberball 2332 (Smėlio laikrodis), WYS Signature 4-ply (Neužmirštuolė) (spalva E), Isager Merilin 41.

1-DSC02315

Pradedame megzti nuo kaklo, užsidedant atviras akis mėgstamu metodu (tokiu ar tokiu), kad paskui būtų galima prie atvirų akių primegzti užsegimo juostelę. (Jei norite jos tokios pat spalvos, kaip ir dangūs, galite megzti iš karto, man reikėjo kitos spalvos, todėl palikau atviras akis primezgimui vėliau). Spalva A ir storesniu virbalu uždedame 66 akis (60 nugaros kaklui, po 1 pečių linijai ir po 2 priekio skvernams).

1 eilė. Išmezgame visas akis išvirkčiai ir įsegame žymeklius į pečių linijos akis – trečią ir šešiasdešimt ketvirtą (trečią nuo galo).
2 eilė. Pirmą akį nukeliame, (1 užmetimas, 1 gera)*4, mezgame gerai iki 1 akies prieš pažymėtą pečių liniją (ant kairio virbalo lieka 4 akys), (1 užmetimas, 1 gera)*4.
3 eilė ir visos neporinės eilės. Visos akys išmezgamos išvirkščiai pirmą akį nukeliant.
4 eilė. 1 akį nukelti, (megzti gerom iki 1 akies prieš pažymėtą, (1 užmetimas, 1 gera)*4)** kartoti 2 kartus, megzti geromis iki galo.

Kartoti 3-4 eiles iki norimo pečių nuleidimo pločio. Jei megsite toliau pagal aprašymo skaičius, tai nugaros akių skaičius prieš išskiriant priekį ir nugarą rankovėms bus tik 4 akimis siauresnis megztinio pabaigoje. Žinodami savo mezgimo tankį, galite lengvai nustatyti sau tinkamą skaičių. Aš išskyriau priekį ir nugarą, kai nugarai turėjau 160 akis, tai yra, išmezgiau 50 eilių, kas antrą eilę gerojoje pusėje uždėdama po 8 akis.

Tuo pačiu, platindami megztinį ties pečių linijomis, nuolat pridėdinėjame gerojoje pusėje priekyje trikampiui kaklui po 1 akį po pirmos nukeltos ir 1 geros bei prieš 2 paskutines geras. Kaklui iš viso reikės pridėti 56 akis, po 28 iš abiejų šonų.  Pirmi trys pridėjimai daromi kas šeštą eilę, toliau – kas ketvirtą.

Mezgame nurodytu ritmu, pridėdinėdami gerojoje pusėje po 8 akis pečių linijose bei atitinkamai kaklui, kol turime ant virbalų po 63 priekio šonų, po 1 pečių linijų ir 160 nugaros akių (kaklui uždėtos iki to laiko po 11 akių).

Priekio ir nugaros išskyrimas

Ant pagalbinio virbalo ar siūlo uždedame abiejų priekių akis, pečių linijos akis uždedame ant žiogelių, jas panaudosime jau tik rinkdami akis rankovėms. Mezgame tik 160 nugaros akių, pirmyn-atgal, kas 6 eilę 8 kartus suimdami kartu dvi akis eilės pradžioje ir pabaigoje (antrą ir trečią priekyje, kad išliktų gražus nukeltų akių takas, taip pat ir eilės gale). Paskutinį kartą suėmę ir išmezgę lygiai išvirkščių akių eilę, nutraukiam siūlą A ir toliau mezgam siūlu B, kol nuimam šonuose dar 3 kartus. Po paskutinio nuėmimo išmezgame 5 eiles (baigiam išvirkščiąja), nutraukiam siūlą, paliekam nugaros akis (138) ant pagalbinio virbalo ir mezgame priekius.
Pradedame nuo dešinio priekio šono. Prijungiam siūlą A prie dešinio skverno kaklo pusės ir išmezgame pirmą eilę išvirkščiai. Mezgam toliau pirmyn-atgal pridėdinėjant tuo pačiu ritmu geros eilės gale kaklui (kas 4 eilę), o kas 6 eilę geros eilės pradžioje suimdami antrą akį su trečiąja. Nuėmę pažasties linijoje 8 kartus, išmezgame vieną eilę išvirkščiai ir pakeičiame siūlą A siūlu B. Dar po dviejų suėmimų išmezgame 5 eiles ir nutraukiame siūlą. Turime 68 akis. (Taip, nugara yra 6 eilėmis ilgesnė.)
Prijungiam siūlą A prie kairio skverno ir pradedam megzti gerojoje pusėje. Mezgame kairį skverną analogiškai dešiniajam, tik keisdami siūlą A siūlu B padarome vietą mažai kišenėlei saulei nusileisti. Išmezgame spalva B 24 akis gerai, kitas 16 akių išmezgame gerai pagalbiniu siūlu, tas akis perkeliame atgal ant kairio virbalo ir mezgame dar kartą siūlu B. Pabaigę nenutraukiame siūlo, o mezgame sujungimo eilę.

Priekio ir nugaros sunjungimas

Išmezgame gerai siūlu B 68 priekio akis, uždedame 11 akių kairei pažasčiai, išmezgame 138 nugaros akis, uždedame 11 akių dešinei pažasčiai ir išmezgame 68 akis dešinės priekio pusės (296 akys). Mezgame siūlu B pirmyn-atgal uždėję žymelius po 69 ir dar po 8 akių nuo kiekvieno krašto. Mezgam lygiai pirmyn-atgal spalva B apie 53 eiles (arba kiek norėsite), paskutinėje gerojoje eilėje pridėdami po vieną akį prieš pirmą ir trečią bei po antro ir ketvirto žymeklių (300 akių). Pakeičiam siūlą B siūlu C ir juostos (~52-54 eilės) viduryje bei pabaigoje vėl pridedame po keturias akis tose pačioje vietose (po vieną akį prieš pirmą ir trečią bei po antro ir ketvirto žymeklių), turime 308 akis.
Keisdami siūlą C siūlu D darome skyles būsimoms kišenėms. Išmezgame siūlu D 40 akių, tada 30 akių išmezgame ant pagalbinio siūlo, jas perkeliame atgal ant kairio virbalo ir dar kartą permezgame siūlu D, toliau tuo pačiu siūlu D išmezgame 168 akis, vėl 30 akių išmezgame pagalbiniu siūlu ir dar kartą pagrindiniu, juo ir baigiame eilę, išmegzdami paskutines 40 akių. Mezgame siūlu D lygiai ~ 34 eiles, paskutinėje suimdami vieną akį būsimo stulpelio simetrijai. Toliau mezgame mažesniu virbalu stulpelį (1 gera, 1 išvirkščia)
20 eilių, dar 2 eiles mezgam išmegzdami tik gerą akį, o išvirkščią nukeldami su siūlu prieš ją. Užbaigiam mezginį adata.

Rankovės.

Rankovėms pradedame rinkti akis nuo tos vietos (ir iki tos), kur keičiasi spalvos. Didesniu virbalu pakeliame 26 šonines akis (viena akis atitiks dvi išmegztas eiles), perkeliame nuo žiogelio pečių linijos akį ir dar 26 šonines akis. Pradedame megzti siūlu A, persukdami pakeltas akis, kad nebūtų skylių. Išmezgame 26 pirmo šono akių, 1 pečių linijos ir dar tris. Apsisukame, perversdami akį (german short rows), išmezgam išvirkščiai dvi akis iki vidurio, vieną vidurinę ir dar 3 kito šono. Apsisukam, persukdami taip pat akį (GSR). Mezgam gerosiomis akimis iki persuktos akies, ją išmezgam ir dar tris. Apsisukam persukdami ką tik išmegztą akį, mezgam išvirkščiai iki persuktos akies, ją išmezgam ir dar tris. Taip sukamės pirmyn-atgal, vis kas eilę išmegzdami 3 akis daugiau, kol pasiekiam spalvos B juostą. Pakeičiam siūlą A siūlu B ir mezgam toliau ratu pakeldami spalvos B juostos (šonų apačia ir pažastis) 27 akis. Viso rankovei turime 80 akių. Rankovė nėra plati, ją galite paplatinti ilgiau pamezgę atskirai priekį su nugara arba pakėlę daugiau akių spalvos B juostoje (spalvos A juostoje nerekomenduočiau, kad nesusidarytų negražios pūslės). Mezgam lygiai ~ 56 eiles spalva B ir C, kiekvienos gale suimdami po 1 akį pažasties linijoje. Perėję prie spalvos D turime 78 akis. Mezgame lygiai 45 eiles, o tada vieną suėmimo eilę – 9 akys gerai, (1 gera, 2 sumegzti kartu gerai)*20 kartų, 9 akys gerai (58 akys). Mezgame stulpeliu mažesniais virbalais (1 gera, 1 išvirkščia) 19 eilių, tada dar 2 eiles mezgam išmegzdami tik gerą akį, o išvirkščią nukeldami su siūlu prieš ją. Užbaigiam mezginį adata.
Taip pat mezgame ir antrą rankovę, tik aš truputį sukeičiau spalvas. Pačią pradžią mezgiau spalva D, o pabaigą – spalva E.

Užsegimo kraštelis

Kraštelį mezgame pilku Alb lino siūlu ir mažesniu virbalu. Surenkame šonines priekio akis (2 eilės duos vieną šoninę akį), atviras uždėjimo akis bei surenkame kito šono kraštines akis. Pradedame megzti nuo dešinio krašto (jame daromos sagos moteriškiems drabužiams). Pilku siūlu uždedame 11 akių (9 stulpeliui ir 3 I-cord krašteliui). Pradedame megzti iš gerosios pusės. Pirmas tris akis visada nukeliame (siūlas už mezginio), mezgame 1 gerą, 1 išvirkščią keturis kartus, o paskutinę gerą akį sumezgame kartu su surinkta šonine priekio akimi. Apsisukame. Pirmą akį nukeliame, (1 gera, 1 išvirkščia)*4, paskutinės 3 akys išmezgamos išvirkščiai. Taip mezgame kartoti šias dvi eiles tolygiais tarpais padarydami skyles sagoms iki tos vietos, kur prasideda kaklo trikampis (aš dariau 6 skyles kas 26 eilę).
Sagų eilė (geroji pusė). 3 akys nukeliamos (virbalas už mezginio), (1 gera, 1 išvirkščia)*2, ant kairio virbalo esanti pirma akis permetama per antrą, o tada antra per trečią. Ant dešinio virbalo darbiniu siūlu uždedame dvi naujas akis vietoj ką tik nuimtų, 1 gera, 1 išvirkščia, paskutinė gera sumezgama su pakelta kraštine.
Taip mezgame per abu priekius ir nugarą, tik atvirų akių vietoje kas ketvirtą kartą primezgame ne prie vienos, o prie dviejų kūno akių (taip jas sumažindami ir sutrumpindami kaklo juostelę). Aš pereidama nuo spalvos B prie spalvos A ir atgal tamsesnį pilką Alb Lino keičiau šviesesniu Isager Merilin, bet čia jau jūsų skonio ir noro dalykai;).

Apatinės kišenės

Ištraukiame pagalbinį siūlą ir surenkame ant mažesnio virbalo po 30 akių viršuje ir apačioje (spalvų C ir D) ir dar po 2 iš šonų (64 akys). Pradedame megzti nuo apatinės juostos (spalva D). Išmezgame pilku Alb lino siūlu išvirkščiomis akimis 32 akis, kitas 32 akis – gerosiomis. Toliau mezgame didesniu virbalu ratu gerosiomis akimis ~ 40 eilių ir užbaigiame kišenę užverdami ją 3 virbalais ar kokiu kitu patinkančiu būdu. Kišenė mezgama kaip kojinė, per išvirkščių akių juostą ji gražiai lenksis į vidų, ir niekur daugiau netvirtinama, kad netemptų priekio. Pabaigę kišenę ir sukišę ją į vidų, mažesniu virbalu pakeliame 33 išvirkščių spalvos D akių tuo pačiu pilku siūlu ir mezgame pirmyn atgal stulpeliu (1 geroji, 1 išvirkščioji) 10 eilių, dar dvi eiles mezgam išmegzdami tik gerą akį, o išvirkščią nukeldami su siūlu prieš ją. Užbaigiam mezginį adata. Prisiuvame stulpelio šonus prie prie priekio spalvos C juostoje.

Maža kišenytė

1-DSC02267

Viršutinė kišenytė mezgama Crazy Zauberball gelsvąja dalimi ir mažesniais virbalais analogiškai apatinėms kišenėms, tik šonuose pakeliame po 1 akį. 17 akių išmezgame išvirkščiai ir 17 gerai, toliau ratu 25 eiles ir užbaigiame 3 virbalais. Sukišame į vidų, stulpelio čia jau nebereikia.

Susiuvame sagas ir keliaujame žvalgydamiesi į dangų:).

1-DSC02283{jcomments on}

1 komentaras apie “Debesų mozaika”

  1. Žiūrejau ir galvojau , koks nuostabus megztukas, siulai margi, bet tikrai gražiai suderinti:))Labai gražu:))))

    Atsakyti

Parašykite komentarą

Item added to cart.
0 items - 0,00