Paukščio plunksna

Skara „Paukščio plunksna“

DSC05613

Reikės: 5 kamuoliukų Meu Bem siūlų (1 – 03 spalvos, po 2 – 07 ir 13 spalvų), 3 mm (ar kito patinkančio storio) valinių virbalų.

Mezginio tankumas: 10*10cm~ 19 akių*38 eilės ripse, bet jis nėra svarbus, nes tai yra skara, svarbiausia – jums turi patikti medžiaga:).

Blokuotos skaros dydis: 233*119*158cm

Sutrumpinimai:

g – geroji akis;
i – išvirkščioji akis;
u – užmetimas (siūlą užmetam ant virbalo kaip kiauraraštyje darydami skylutę);
(…)*x – kartojame nurodytą skliausteliuose dalį x kartų;
2kg – suimti 2 akis kartu gerai į dešinę;
2kgk – suimti 2 akis kartu gerai į kairę;
3kg – suimti 3 akis kartu gerai, centrinė dominuoja;
5kg – suimti 5 akis kartu gerai, centrinė dominuoja.

Skara mezgama nuo vieno kampo kelių akių centre kas antrą eilę nuolat suimant 3 akis. Mezgant pirmą pusę abiejuose kraštuose kas antrą eilę uždedame po 2 akis (arba kiekvienoje eilėje po akį), kai pasiekiame vidurį (visas akių skaičius ant virbalų nebesikeis, tokio ilgio plius numegztas eilių (tiek, kiek turime akių ant virbalų mažinimo taške) skaičius, bus šoninė kraštinė), pridėjimai lieka tik pradžioje. Centrinės akys kas antrą eilę vis kryps į kairę, kol už jų nieko nebeliks. Aprašyme 3 šios linijos nėra išskiriamos žymekliais, nes labai aiškiai matosi centrinio suėmimo dėka, bet jei jums norisi, galite jas pasižymėti. Pirmos akys ne nukeliamos, o išmezgamos, kad kraštas būtų kuo elastingesnis.

DSC05653

Pilku siūlu (13) uždedame 7 akis.
1 eilė. Visos akys g.
2 eilė. (1g, 1u)*2, 3kg, (1u, 1g)*2.
3,5,7,9 eilės mezgamos g, užmetimus išmezgant persuktomis akimis, kad neliktų skylučių.
4,6,8 eilės. (1g, 1u)*2, 3 centrinės akys sumezgamos kartu gerai, (1u, 1g)*2. Po 9 eilės turime 15 akių.

Šioje vietoje prasideda rusvų kiauraraščių juostų intarpai tarp pilkų lygių tarpų.

Rusvas intarpas I (4 eilės mezgamos rusvu (07) siūlu)
1 eilė.  (1g, 1u)*2, g iki 3 centrinių akių, 3kg, g iki 2 paskutinių akių, (1u, 1g)*2.
2 eilė. Visos akys g, užmetimus išmezgant persuktomis akimis, kad neliktų skylučių.
3 eilė. (1g, 1u)*3, (2kg, 1u)*iki 7 centrinių akių, 2kg, 3kg, 2kg, (1u, 2kg)*iki 3 galinių akių, (1u, 1g)*3.
4 eilė. Visos akys g.

Lygus tarpas (6 eilės mezgamos pilku (13) siūlu)
1,3,5 eilės. (1g, 1u)*2, g iki 3 centrinių akių, 3kg, g iki 2 paskutinių akių, (1u, 1g)*2.
2,4,6 eilės. Visos akys i, praeitos eilės užmetimai išmezgami persukti, kad neliktų skylių.

Rusvas intarpas II (4 eilės mezgamos rusvu (07) siūlu)
1 eilė.
 (1g, 1u)*2, g iki 3 centrinių akių, 3kg, g iki 2 paskutinių akių, (1u, 1g)*2.
2 eilė. Visos akys g, užmetimus išmezgant persuktomis akimis, kad neliktų skylučių.
3 eilė. (1g, 1u)*3, (2kg, 1u)*iki 5 centrinių akių, 5kg,(1u, 2kg)*iki 3 galinių akių, (1u, 1g)*3.
4 eilė. Visos akys g.

Taip mezgam tarp lygių pilkų tarpų įterpdami pakaitomis tai I, tai II rusvą intarpą, kol numezgam 16 rusvų ir 15 lygių tarpų tarp jų (baigiam II rusvu intarpu). Penktas pilkas intarpas išmegztas tamsiai mėlynu (03) siūlu. Šioje vietoje skara pasiekia savo maksimalų dydį ir ritasi į antrą pusę, tai yra, išlieka pridėjimai pradžioje, suėmimai centre, kuris nuolat krypsta kairėn, gale akių skaičius nekinta.

Ripso dryžiai
1 eilė. 
(1g, 1u)*2, g iki 3 centrinių akių, 3kg, g iki galo.
2 eilė. Visos akys g, užmetimai išmezgami persuktomis akimis, kad neliktų skylučių.

Ripso juostas mezgam pakaitom pilku ir rusvu siūlais viso 14 ripso juostų (po 7 kiekvienos spalvos, baigiam rusva).

Skylutės
Ši dalis mezgama pilku siūlu ripsu, tarp kurio kas 3 juostą įsiterpia ritmiškos skylutės. Šios dalies aprašymas ilgiausias, nes raštas nesikartoja, bet pagavę ritmą galite ir neskaityti;).
1-4 eilės. Ripso dryžiai.
5 eilė. (1g, 1u)*2, (3g, 1u, 2kg, 2g)* iki 6 akių prieš 3 centrinės linijos akis, 3g, 1u, 2kg, 1g, 3kg, (3g, 1u, 2kg, 2g)* iki 4 paskutinių akių, jos išmezgamos g.
6 eilė. Visos akys g, užmetimai išmezgami persuktomis akimis, kad neliktų skylučių.

Taip pastoviai kartosis 1-4 ir 6 eilės, tarp jų įterpiant skylučių eiles (toliau aprašoma tik jos).

11 eilė. (1g, 1u)*2, (5g, 1u, 2kg)*iki 3 akių prieš 3 centrinės linijos akis, 3g, 3kg, (4g, 1u, 2kg, 1g) iki 2 paskutinių akių, jos išmezgamos g.
17 eilė. (1g, 1u)*2, 7g, (1u, 2kg, 5g)* iki 4 akių prieš 3 centrinės linijos akis, 4g, 3kg, 4g, (1u, 2kg, 5g)* iki 7 paskutinių akių, jos išmezgamos g.
23 eilė. (1g, 1u)*2, 2g, (1u, 2kg, 5g)* iki 3 centrinių akių, 3kg, 4g, (1u, 2kg, 5g)* iki galo (paskutiniame pakartojime liks 4, ne 5 akys).
29 eilė. (1g, 1u)*2, 4g, (1u, 2kg, 5g)* iki 1 akies prieš 3 centrinės linijos akis, 1g, 3kg, 4g, (1u, 2kg, 5g)* iki 3 paskutinių akių, 1u, 2kg, 1g.
35 eilė. (1g, 1u)*2, 6g, (1u, 2kg, 5g)* iki 2 akių prieš 3 centrinės linijos akis, 2g, 3kg, 4g, (1u, 2kg, 5g)* iki 5 paskutinių akių, 5g.
41 eilė. (1g, 1u)*2, 1g, (1u, 2kg, 5g)* iki 2 akių prieš 3 centrinės linijos akis, 2g, 3kg, 4g, (1u, 2kg, 5g)* iki 2 paskutinių akių, 2g.

Po 41 eilės išmezgame skylučių rašto 6, po to – 1-4 eiles ir pilką siūlą keičiam tamsiai mėlynu.

Juo mezgam lygų tarpą 6 eiles.
7 eilė. Tamsiai mėlynu siūlu (1g, 1u)*2, g iki 3 centrinių akių, 3kg, keičiam mėlyną siūlą rusvu ir mezgam iki galo i.
8 eilė. Visos akys i, praeitos eilės užmetimai išmezgami persukti, kad neliktų skylių.

Toliau mezgam dvigubu perliniu raštu rusvu siūlu.

1 eilė. (1g, 1u)*2, (1g, 1i)*iki 3 centrinių akių, 3kg, (1i, 1g)* iki paskutinės akies, 1i.
2 ir 4 eilės. Mezgama pagal raštą, iki pat galo išlaikant tą patį (1g, 1i arba 1i, 1g) ritmą, praeitos eilės užmetimai išmezgami persuktomis akimis.
3 eilė. (1g, 1u)*2, (1i, 1g)* iki 1 akies prieš 3 centrines, 3kg, (1i, 1g)* iki galo.

Kartojame dvigubo perlinio rašto 1-4 eiles viso 7 kartus.

Prijungiam tamsiai mėlyną siūlą ir mezgam ripso dryžius pakaitom tamsiai mėlyna ir rusva spalva (keičiam spalvą kas 2 eilutes). Pradėdami ir baigdami tamsiai mėlyna spalva, viso numezgame 21 ripso juostą (11 tamsiai mėlynų ir 10 rusvų). Nutraukiam rusvą siūlą, toliau baigsime skarą tik su tamsiai mėlynu.

Zigzagai

1 eilė. (1g, 1u)*2, 1i, 1u, 4g, 2kg, (1i, 1u, 2kgk, 3g, 2kg, 1u)* iki 9 akių prieš 3 centrines, (1g, 2kg, 1u)*3, 3kg, (1g, 1u, 2kg) iki galo.
2 ir visos porinės eilės. Mezgame pagal raštą, praeitos eilės pirmi 2 užmetimai išmezgami persukti, kad neliktų skylių, išskyrus 8 eilę, kurioje priešpaskutinis užmetimas išmezgamas išvirkščiai nepersukant, susidariusi skylutė įsikomponuos į raštą 9 eilėje.
3 eilė. (1g, 1u)*2, 2g, (1i, 1g, 1u, 2kgk, 1g, 2kg, 1u, 1g)* iki 9 akių prieš 3 centrines, (2kg, 1u, 1g)*2, 2kg, 1u, 3kg, (1g, 1u, 2kgk)*2, 2g.
5 eilė. (1g, 1u)*2, 4g, (1i, 2g, 1u, 3kg, 1u, 2g)*iki 9 akių prieš 3 centrines (paskutinį pakartojimą baigiame 1g vietoj 2g), (2kg, 1u, 1g)*2, 2kg, 1u, 3kg, (1g, 1u, 2kgk)*2, 1g.
7 eilė. (1g, 1u)*2, 4g, 2kg, 1u, (1i, 2g, 1u, 3kg, 1u, 2g)*iki 6 akių prieš 3 centrines, (1g, 2kg, 1u)*2, 3kg, (1g, 1u, 2kgk)*2.
9 eilė. (1g, 1u)*2, 2g, 1u, 2kgk, 1g, 2kg, 1u, 1g, (1i, 1g, 1u, 2kgk, 1g, 2kg, 1u, 1g)* iki 5 akių prieš 3 centrines, (1g, 2kg, 1u)*2, 3kg, 1g, 1u, 2kgk, 2g.
11 eilė. (1g, 1u)*2, 5g, 1u, 3kg, 1u, 2g, (1i, 2g, 1u, 3kg, 1u, 2g)* iki  12 akių prieš 3 centrines, 1i, 2g, 1u, 3kg, 1u, 1g, 2kg, 1u, 1g, 2kg, 1u, 3kg, 1g, 1u, 2kgk, 1g.
13 eilė. (1g, 1u)*2, 2g, 2kg, 1u, (1i, 2g, 1u, 3kg, 1u, 2g)* iki 3 akių prieš 3 centrines, 1g, 2kg, 1u, 3kg, 1g, 1u, 2kgk.
15 eilė. (1g, 1u)*2, 3g, 2kg, 1u, 1g, (1i, 2g, 1u, 3kg, 1u, 2g)* iki 2 akių prieš 3 centrines (paskutinį pakartojimą baigiame 1g vietoj 2g), 2kg, 1u, 3kg, 2g.
17 eilė. (1g, 1u)*2, 3g, 1u, 3kg, 1u, 2g, (1i, 2g, 1u, 3kg, 1u, 2g)* iki 2 akių prieš 3 centrines (paskutinį pakartojimą baigiame 1g vietoj 2g), 2kg, 1u, 3kg, 1g.
18 eilė. 1g, 1u)*2, 10g, (1i, 7g)* iki 3 centrinių akių, 3kg. Apsisukame ir nuimame visas akis.

Kadangi daug kam kiauraraščius yra lengviau megzti pagal schemą, ne žodinį aprašymą, tai patogumui įdedu zigzagų schemą, ne visą, tik pagrindinį rašto raportą ir veiksmus apie centrines 3 akis iki tol, kol jos tampa paskutinėmis.

Paukščio plunksna pabaigos zigzagų schema

Sutartiniai ženklai 

sutartiniai ženklai geroji akis
išvirkščioji akis
2 akis suimti kartu į kairę
2 akis suimti kartu į dešinę
jokios akies
užmetimas
3 akys suimtos kartu, vidurinė akis ant viršaus.

DSC05619

Skarą skalbiam, lengvai blokuojam ir džiaugiamės:). Ir, žinoma, rodomės!{jcomments on}

Debesų mozaika

DEBESŲ MOZAIKA

1-DSC02263

Megztuko dydis ~ M, bet aprašyme juo remtasi tik pavyzdiniams skaičiams, visur bus paaiškinimas, ką ir kaip keisti pagal save. Svarbiausia – nusimegzkite pavyzdėlį, išplaukite jį ir tiksliai žinokite savo mezgimo tankumą. Megztukas mezgamas nuo viršaus visas vienu metu, užmetimai daromi pakeliant praeitos eilės siūlą tarp akių ir išmezgant gerai persukant jį pagal poreikį į kairę ar į dešinę).

Mezginio tankumas (10*10 cm) = 31 akis*43 eilės.

Reikės: 2 ir 2,25 mm valinių virbalų (80 ar 100cm) (arba kito dydžio reikiamam tankiui išgauti), 6 sagų, mezgimo žymeklių, po 1 kamuoliuką Special Merino Lace 07 (spalva C), Wunderklecks 2147 (Skystas mėlis) (spalva B), XL Kleckse 2192 (Dangaus mėlis) (spalva A) Wunderklecks 2139 (Bella Patina) (spalva D), Alb lino 9200, pagal norą (ir orą) – Crazy Zauberball 2332 (Smėlio laikrodis), WYS Signature 4-ply (Neužmirštuolė) (spalva E), Isager Merilin 41.

1-DSC02315

Pradedame megzti nuo kaklo, užsidedant atviras akis mėgstamu metodu (tokiu ar tokiu), kad paskui būtų galima prie atvirų akių primegzti užsegimo juostelę. (Jei norite jos tokios pat spalvos, kaip ir dangūs, galite megzti iš karto, man reikėjo kitos spalvos, todėl palikau atviras akis primezgimui vėliau). Spalva A ir storesniu virbalu uždedame 66 akis (60 nugaros kaklui, po 1 pečių linijai ir po 2 priekio skvernams).

1 eilė. Išmezgame visas akis išvirkčiai ir įsegame žymeklius į pečių linijos akis – trečią ir šešiasdešimt ketvirtą (trečią nuo galo).
2 eilė. Pirmą akį nukeliame, (1 užmetimas, 1 gera)*4, mezgame gerai iki 1 akies prieš pažymėtą pečių liniją (ant kairio virbalo lieka 4 akys), (1 užmetimas, 1 gera)*4.
3 eilė ir visos neporinės eilės. Visos akys išmezgamos išvirkščiai pirmą akį nukeliant.
4 eilė. 1 akį nukelti, (megzti gerom iki 1 akies prieš pažymėtą, (1 užmetimas, 1 gera)*4)** kartoti 2 kartus, megzti geromis iki galo.

Kartoti 3-4 eiles iki norimo pečių nuleidimo pločio. Jei megsite toliau pagal aprašymo skaičius, tai nugaros akių skaičius prieš išskiriant priekį ir nugarą rankovėms bus tik 4 akimis siauresnis megztinio pabaigoje. Žinodami savo mezgimo tankį, galite lengvai nustatyti sau tinkamą skaičių. Aš išskyriau priekį ir nugarą, kai nugarai turėjau 160 akis, tai yra, išmezgiau 50 eilių, kas antrą eilę gerojoje pusėje uždėdama po 8 akis.

Tuo pačiu, platindami megztinį ties pečių linijomis, nuolat pridėdinėjame gerojoje pusėje priekyje trikampiui kaklui po 1 akį po pirmos nukeltos ir 1 geros bei prieš 2 paskutines geras. Kaklui iš viso reikės pridėti 56 akis, po 28 iš abiejų šonų.  Pirmi trys pridėjimai daromi kas šeštą eilę, toliau – kas ketvirtą.

Mezgame nurodytu ritmu, pridėdinėdami gerojoje pusėje po 8 akis pečių linijose bei atitinkamai kaklui, kol turime ant virbalų po 63 priekio šonų, po 1 pečių linijų ir 160 nugaros akių (kaklui uždėtos iki to laiko po 11 akių).

Priekio ir nugaros išskyrimas

Ant pagalbinio virbalo ar siūlo uždedame abiejų priekių akis, pečių linijos akis uždedame ant žiogelių, jas panaudosime jau tik rinkdami akis rankovėms. Mezgame tik 160 nugaros akių, pirmyn-atgal, kas 6 eilę 8 kartus suimdami kartu dvi akis eilės pradžioje ir pabaigoje (antrą ir trečią priekyje, kad išliktų gražus nukeltų akių takas, taip pat ir eilės gale). Paskutinį kartą suėmę ir išmezgę lygiai išvirkščių akių eilę, nutraukiam siūlą A ir toliau mezgam siūlu B, kol nuimam šonuose dar 3 kartus. Po paskutinio nuėmimo išmezgame 5 eiles (baigiam išvirkščiąja), nutraukiam siūlą, paliekam nugaros akis (138) ant pagalbinio virbalo ir mezgame priekius.
Pradedame nuo dešinio priekio šono. Prijungiam siūlą A prie dešinio skverno kaklo pusės ir išmezgame pirmą eilę išvirkščiai. Mezgam toliau pirmyn-atgal pridėdinėjant tuo pačiu ritmu geros eilės gale kaklui (kas 4 eilę), o kas 6 eilę geros eilės pradžioje suimdami antrą akį su trečiąja. Nuėmę pažasties linijoje 8 kartus, išmezgame vieną eilę išvirkščiai ir pakeičiame siūlą A siūlu B. Dar po dviejų suėmimų išmezgame 5 eiles ir nutraukiame siūlą. Turime 68 akis. (Taip, nugara yra 6 eilėmis ilgesnė.)
Prijungiam siūlą A prie kairio skverno ir pradedam megzti gerojoje pusėje. Mezgame kairį skverną analogiškai dešiniajam, tik keisdami siūlą A siūlu B padarome vietą mažai kišenėlei saulei nusileisti. Išmezgame spalva B 24 akis gerai, kitas 16 akių išmezgame gerai pagalbiniu siūlu, tas akis perkeliame atgal ant kairio virbalo ir mezgame dar kartą siūlu B. Pabaigę nenutraukiame siūlo, o mezgame sujungimo eilę.

Priekio ir nugaros sunjungimas

Išmezgame gerai siūlu B 68 priekio akis, uždedame 11 akių kairei pažasčiai, išmezgame 138 nugaros akis, uždedame 11 akių dešinei pažasčiai ir išmezgame 68 akis dešinės priekio pusės (296 akys). Mezgame siūlu B pirmyn-atgal uždėję žymelius po 69 ir dar po 8 akių nuo kiekvieno krašto. Mezgam lygiai pirmyn-atgal spalva B apie 53 eiles (arba kiek norėsite), paskutinėje gerojoje eilėje pridėdami po vieną akį prieš pirmą ir trečią bei po antro ir ketvirto žymeklių (300 akių). Pakeičiam siūlą B siūlu C ir juostos (~52-54 eilės) viduryje bei pabaigoje vėl pridedame po keturias akis tose pačioje vietose (po vieną akį prieš pirmą ir trečią bei po antro ir ketvirto žymeklių), turime 308 akis.
Keisdami siūlą C siūlu D darome skyles būsimoms kišenėms. Išmezgame siūlu D 40 akių, tada 30 akių išmezgame ant pagalbinio siūlo, jas perkeliame atgal ant kairio virbalo ir dar kartą permezgame siūlu D, toliau tuo pačiu siūlu D išmezgame 168 akis, vėl 30 akių išmezgame pagalbiniu siūlu ir dar kartą pagrindiniu, juo ir baigiame eilę, išmegzdami paskutines 40 akių. Mezgame siūlu D lygiai ~ 34 eiles, paskutinėje suimdami vieną akį būsimo stulpelio simetrijai. Toliau mezgame mažesniu virbalu stulpelį (1 gera, 1 išvirkščia)
20 eilių, dar 2 eiles mezgam išmegzdami tik gerą akį, o išvirkščią nukeldami su siūlu prieš ją. Užbaigiam mezginį adata.

Rankovės.

Rankovėms pradedame rinkti akis nuo tos vietos (ir iki tos), kur keičiasi spalvos. Didesniu virbalu pakeliame 26 šonines akis (viena akis atitiks dvi išmegztas eiles), perkeliame nuo žiogelio pečių linijos akį ir dar 26 šonines akis. Pradedame megzti siūlu A, persukdami pakeltas akis, kad nebūtų skylių. Išmezgame 26 pirmo šono akių, 1 pečių linijos ir dar tris. Apsisukame, perversdami akį (german short rows), išmezgam išvirkščiai dvi akis iki vidurio, vieną vidurinę ir dar 3 kito šono. Apsisukam, persukdami taip pat akį (GSR). Mezgam gerosiomis akimis iki persuktos akies, ją išmezgam ir dar tris. Apsisukam persukdami ką tik išmegztą akį, mezgam išvirkščiai iki persuktos akies, ją išmezgam ir dar tris. Taip sukamės pirmyn-atgal, vis kas eilę išmegzdami 3 akis daugiau, kol pasiekiam spalvos B juostą. Pakeičiam siūlą A siūlu B ir mezgam toliau ratu pakeldami spalvos B juostos (šonų apačia ir pažastis) 27 akis. Viso rankovei turime 80 akių. Rankovė nėra plati, ją galite paplatinti ilgiau pamezgę atskirai priekį su nugara arba pakėlę daugiau akių spalvos B juostoje (spalvos A juostoje nerekomenduočiau, kad nesusidarytų negražios pūslės). Mezgam lygiai ~ 56 eiles spalva B ir C, kiekvienos gale suimdami po 1 akį pažasties linijoje. Perėję prie spalvos D turime 78 akis. Mezgame lygiai 45 eiles, o tada vieną suėmimo eilę – 9 akys gerai, (1 gera, 2 sumegzti kartu gerai)*20 kartų, 9 akys gerai (58 akys). Mezgame stulpeliu mažesniais virbalais (1 gera, 1 išvirkščia) 19 eilių, tada dar 2 eiles mezgam išmegzdami tik gerą akį, o išvirkščią nukeldami su siūlu prieš ją. Užbaigiam mezginį adata.
Taip pat mezgame ir antrą rankovę, tik aš truputį sukeičiau spalvas. Pačią pradžią mezgiau spalva D, o pabaigą – spalva E.

Užsegimo kraštelis

Kraštelį mezgame pilku Alb lino siūlu ir mažesniu virbalu. Surenkame šonines priekio akis (2 eilės duos vieną šoninę akį), atviras uždėjimo akis bei surenkame kito šono kraštines akis. Pradedame megzti nuo dešinio krašto (jame daromos sagos moteriškiems drabužiams). Pilku siūlu uždedame 11 akių (9 stulpeliui ir 3 I-cord krašteliui). Pradedame megzti iš gerosios pusės. Pirmas tris akis visada nukeliame (siūlas už mezginio), mezgame 1 gerą, 1 išvirkščią keturis kartus, o paskutinę gerą akį sumezgame kartu su surinkta šonine priekio akimi. Apsisukame. Pirmą akį nukeliame, (1 gera, 1 išvirkščia)*4, paskutinės 3 akys išmezgamos išvirkščiai. Taip mezgame kartoti šias dvi eiles tolygiais tarpais padarydami skyles sagoms iki tos vietos, kur prasideda kaklo trikampis (aš dariau 6 skyles kas 26 eilę).
Sagų eilė (geroji pusė). 3 akys nukeliamos (virbalas už mezginio), (1 gera, 1 išvirkščia)*2, ant kairio virbalo esanti pirma akis permetama per antrą, o tada antra per trečią. Ant dešinio virbalo darbiniu siūlu uždedame dvi naujas akis vietoj ką tik nuimtų, 1 gera, 1 išvirkščia, paskutinė gera sumezgama su pakelta kraštine.
Taip mezgame per abu priekius ir nugarą, tik atvirų akių vietoje kas ketvirtą kartą primezgame ne prie vienos, o prie dviejų kūno akių (taip jas sumažindami ir sutrumpindami kaklo juostelę). Aš pereidama nuo spalvos B prie spalvos A ir atgal tamsesnį pilką Alb Lino keičiau šviesesniu Isager Merilin, bet čia jau jūsų skonio ir noro dalykai;).

Apatinės kišenės

Ištraukiame pagalbinį siūlą ir surenkame ant mažesnio virbalo po 30 akių viršuje ir apačioje (spalvų C ir D) ir dar po 2 iš šonų (64 akys). Pradedame megzti nuo apatinės juostos (spalva D). Išmezgame pilku Alb lino siūlu išvirkščiomis akimis 32 akis, kitas 32 akis – gerosiomis. Toliau mezgame didesniu virbalu ratu gerosiomis akimis ~ 40 eilių ir užbaigiame kišenę užverdami ją 3 virbalais ar kokiu kitu patinkančiu būdu. Kišenė mezgama kaip kojinė, per išvirkščių akių juostą ji gražiai lenksis į vidų, ir niekur daugiau netvirtinama, kad netemptų priekio. Pabaigę kišenę ir sukišę ją į vidų, mažesniu virbalu pakeliame 33 išvirkščių spalvos D akių tuo pačiu pilku siūlu ir mezgame pirmyn atgal stulpeliu (1 geroji, 1 išvirkščioji) 10 eilių, dar dvi eiles mezgam išmegzdami tik gerą akį, o išvirkščią nukeldami su siūlu prieš ją. Užbaigiam mezginį adata. Prisiuvame stulpelio šonus prie prie priekio spalvos C juostoje.

Maža kišenytė

1-DSC02267

Viršutinė kišenytė mezgama Crazy Zauberball gelsvąja dalimi ir mažesniais virbalais analogiškai apatinėms kišenėms, tik šonuose pakeliame po 1 akį. 17 akių išmezgame išvirkščiai ir 17 gerai, toliau ratu 25 eiles ir užbaigiame 3 virbalais. Sukišame į vidų, stulpelio čia jau nebereikia.

Susiuvame sagas ir keliaujame žvalgydamiesi į dangų:).

1-DSC02283{jcomments on}

Klevų nosys

IMG 8gg225

Pirštinaitėms reikės:
~ 50g pagrindinio, ~ 25g kitos spalvos siūlo, kurių storis yra 100~400m (fingering). Žalių pirštinaičių pagrindui naudotas Edition 3.0 2297,  raštui – estiška šviesiai žalia  Aade Long 8/2 vilna; šviesiai pilkų pagrindui naudota Drops Alpaca 9020 , raštui – pereinamų spalvų estiška vilna Aade Long 8/2 artistic.
2 mm kojininių arba valinių virbalų (ar kito dydžio, reikiamam tankumui gauti).
2 žiogelių ir 2 žymeklių.

Mezginio tankumas: 5*5 cm = 16-17 akių * 18 eilių.

Sutartiniai ženklai:

Knit MC– geroji akis fono spalva;

gilės geroji akis tamsi– geroji akis rašto spalva;

Klevų nosys 5 – persukta geroji akis;

Neužmirštuolės. Ženklai Vii png – išvirkščioji akis;
suėmimas į kairę  – 2 akys sumegztos kartu gerai į kairę;
suėmimas į dešinę–  akys sumegztos kartu gerai į dešinę

Neužmirštuolės. Ženklai– užmetimas

Pastabos. Pirštinės turėtų būti mezgamos gana tampriai – taip jos bus tvaresnės ir šiltesnės. Stulpelio kiauraraštis ir dvispalvis pirštinės mezgimas labai skiriasi savo tamprumu, todėl pereinant nuo vieno prie kito dauginamas arba sumažinamas akių skaičius. Abiejų porų pagrindinis raštas yra vienodas, skiriasi tik kraštų kiauraraštis – rinkitės labiausiai patinkantį:). Abi poros pirštinės mezgamos vienodai.

IMG 82ggg30

Pradžios kraštas

Žalios pirštinaitės
Uždėti 63 akis ir megzti ratu pagal schemą A. Juodame rėmelyje yra rašto raportas, kuris kartojamas 9 kartus horizontaliai (vienoje eilėje) ir beveik 5 kartus vertikaliai (mezgamos 29 eilutės). Paskutinė 30 eilutė mezgama vien geromis akimis ir joje pridedama 1 akis (viso 64). Jei riešas per platus, galima uždėti 56 akis, tuomet eilutėje raportas kartosis 8 kartus. Tuomet paskutinėje 30 eilutėje tolygiai pridedamos 8 akis, kad gautume tą patį skaičių – 64.
Pilkos pirštinaitės
Uždėti 60 akių ir megzti ratu pagal schemą B. Raportą sudaro 6 akys ir 12 eilučių. Jis horizontaliai pasikartoja 10 kartų, o vertikaliai – 2,5 (30 eilučių). Po stulpelio ta pačia spalva išmezgama 1 eilė geromis akimis tolygiai pridedant 4 akis (viso 64 akys). Stulpelį taip pat galima mažinti – uždėti 54 akis, o pabaigoje tolygiai pridėti 10 akių.

Pagrindinė dalis (abiems poroms vienoda)

Prijungiame rašto siūlą ir mezgame dviem spalvomis pagal schemą C (raudonai pažymėta 3 kartus pasikartojanti dalis). Penktoje eilutėje atskiriame žymekliais oranžine spalva pažymėtą akį – prasideda nykščio platinimas. Visas nykštys mezgamas tarp dviejų žymeklių pagal šone esančią schemą, kas antrą eilę pridedant po akį iš abiejų šonų. Pagrindinėje schemoje nykščio vieta pažymėta oranžine spalva. Išmezgus paskutinę nykščio schemos eilę, visos akys (17) nuimamos ant 2 žiogelių ir tarpai sujungiami uždedant naujas 5 akis. Kitoje eilėje jos išmezgamos, paskui tolygiai sumažinamos iki pradinės vienos akies (pastaroji – rašto spalvos). Išmezgus schemą iki galo, paskutinėje eilutėje tolygiai sumažinamas akių skaičius. Žalioms pirštinaitėms suimame 8 (viso – 56), pilkoms – 10 akių (viso – 54).

Pirštų kraštas

Žalios pirštinaitės
Kraštas mezgamas fono spalva pagal schemą A, pakartojant raportą 8 kartus horizontaliai ir 2 kartus vertikaliai.
Pilkos pirštinaitės
Kraštas mezgamas fono spalva pagal schemą B 12 eilučių, pakartojant raportą 9 kartus horizontaliai.

Užbaigimas

Akys nuimamos taip, kad kraštas liktų elastingas. Pradedame nuo užmetimo (jei pirma akis gera, tai užmetame į save, jei išvirkščia – nuo savęs). Išmezgame pirmą akį pagal raštą ir permetame per ją prieš tai padarytą užmetimą. Toliau *žiūrime, kokia kita akis ir atitinkamai darome naują užmetimą. Išmezgame akį, per ją permetame padarytą užmetimą ir prieš tai išmegztą akį.* Kartoti nuo * iki * iki galo. Vaizdo įrašas čia.

Nykštys

Surenkame akis nuo žiogelio, uždėtas 5 ir dar po 2 iš šonų, kad neliktų jokių skylių (viso – 24 akys). Žalių pirštinaičių nykščio kraštas mezgamas pagal schemą D, horizontaliai kartojant 12 eilučių raportą 4 kartus. Pilkų pirštinių nykščio kraštas mezgamas pagal schemą B 12 eilučių raportą horizontaliai kartojant 4 kartus. Pabaigti taip pat elastingai kaip pirštų kraštą.

IMG 7gg870

Schema A

Klevų nosys 1

 

Schema B

Klevų nosys 4-001

 

 Schema C

Klevų nosys 3

Schema D

Klevų nosys 2-001

IMG 8gg026{jcomments on}

Vėliavos

Miškas vėliavų ant rankų – visai kaip per svarbų žygį ar iškilmingą mitingą. Vėliavų jūroje išsiskiria pačios svarbiausios spalvos.

IMG 1683

Pirštinėms reikės po 1 sruogą (100g~250m) nedažytos Sirri 5/2 vilnos baltos (10) ir tamsiai pilkos (28) bei po nedidelį kiekį spalvotų siūlų vėliavai – geltonos (C3), žalios (C6) ir raudonos (C12), 2,5 mm (ar kito tinkamo dydžio, tik pasirūpinkite, kad mezginys nebūtų skystas, pirštinės turi būti šiltos) virbalų (kojininių ar su valu), pagalbinio siūlo nykščiui.

Raštas dalinasi iš 7, todėl galite pasirinkti, kiek akių uždėti, priklausomai nuo mezgimo tankumo ir rankos apimties. Nuotraukose megztoms pirštinėms baltu siūlu uždėtos 56 akys. Pamezgam stulpeliu (1 gera, 1 išvirkščia) 4 eilutes, prijungiam tamsiai pilką siūlą ir pradedam megzti nukeltų akių raštu pagal schemą:

Vėliavos tikras

Pradedam megzti tamsiai pilku siūlu, paskui baltu, jie keičiasi kas 2 eiles. 1 schemos eilutę mezgam du kartus, pirmą kartą gerosiomis, antrą – išvirkščiosiomis akimis. Nereikalingos spalvos akis nukeliama, siūlas visada bus už mezginio.
Išmezgę 7 vėliavas (pagal schemą tai būtų 59 eilutės), antrą kartą kartodami eilutę 7 akys baltos išvirkščiai, 1 nukelta, išmezgam 12 akių ant pagalbinio siūlo, grąžinam jas ant kairio virbalo ir išmezgam jau viena balta spalva, nes nukėlinėti pilkų akių nebeturim. Toliau mezgam pagal raštą, kol pasimatavus mezginys uždengs mažylį, pradedam mažinti.(Vidutinio dydžio moteriškai pirštinei aš išmezgiau po nykščio 6 vėliavas, pradėjau mažinti 7 vėliavų eilėje).

IMG 1835

PIRŠTINĖS VIRŠUS

Vėliavos viršus geras

Pradedam mažinti nuo vėliavos viduriukų. Mažinam kartodami schemos eilę antrą kartą, megzdami išvirkščiomis akimis. Pirmos 16 eilučių pavaizduotos schemoje (joje yra vėliavos pradžia, o mažinti pradedame tik vėliavos viduryje), langelis su rombu žymi tuščią vietą, Neužmirštuolės. Ženklai Vi – reiškia 2 akys išmezgamos gerai pirmoje eilutėje, antroje – 2 suimtos kartu išvirkščiai.

3 eilė – (1 nukelta, 2 baltos, 1 nukelta, 1 balta, 1 nukelta, 1 balta)*8;
4 eilė – (1 nukelta, 2 akis sumegzti kartu išvirkščiai baltai, 1 nukelta, 1 balta, 1 nukelta, 1 balta)*8 (48 akys);
5-6 eilės – (3 pilkos, 1 nukelta, 1 pilka, 1 nukelta)*8;
7 eilė – (4 baltos, 1 nukelta, 1 balta)*8;
8 eilė – (2 akis sumegzti kartu išvirkščiai baltai, 2 baltos, 1 nukelta, 1 balta)*8 (40 akių);
9-10 eilė – (4 pilkos, 1 nukelta)*8
11 eilė – (1 nukelta, 2 baltos, 1 nukelta, 1 balta)*8;
12 eilė – (1 nukelta, 2 akis sumegzti kartu išvirkščiai baltai, 1 nukelta, 1 balta)*8 (32 akys);
13-14 eilės – (3 pilkos, 1 nukelta)*8;
15 eilė – visos akys geros baltos;
16 eilė – (2 akis sumegzti kartu išvirkščiai baltai, 2 baltos)*8 (24 akys).
17-18 eilės – (2 pilkos, 1 nukelta)*8;
19 eilė – visos akys baltos geros;
20 eilė – (2 akis sumegzti kartu išvirkščiai baltai, 1 balta)*8 (16 akių);
21-22 eilės – (1 pilka, 1 nukelta)*8;
23 eilė – visos akys baltos geros;
24 eilė – (2 akis sumegzti kartu išvirkščiai baltai)*8 (8 akys).
Pertraukti siūlą per likusias akis ir sukišti.

NYKŠTYS

Išraukiam pagalbinį siūlą, surenkam atsiradusias palaidas akis – po 12 iš viršaus ir apačios ir po 2 iš abiejų šonų. Viso – 28 akys.
Pradedam megzti vėliavas pagal pagrindinę schemą (5-28 eilės), toliau pereinam prie mažinimo schemos ir mezgam 1-7 eiles pakartodami aprašymo skliaustelius ne 8, o 4 kartus.
8 eilė – (2 akis sumegzti kartu išvirkščiai baltai, 1 balta, 2 akis sumegzti kartu išvirkščiai baltai, 1 nukelti)*4; (16 akių)
9 eilė – (3 pilkos, 1 nukelti)*4;
10 eilė – (2 akis sumegzti kartu išvirkščiai pilkai, 1 pilka, 1 nukelti)*4 (12 akių);
11 eilė – visos akys baltos geros;
12 eilė – (2 akis sumegzti kartu išvirkščiai baltai)*4 (6 akys);
Pertraukti siūlą per likusias akis ir sukišti.
Pilku siūlu pasiuvinėti pertrauktus vėliavų kotus.

Dėl tolygaus mažinimo abi pirštinės yra vienodos ir antrą mezgam taip pat.

IMG 1691

Pasirenkame, kurią vėliavą (vėliavas) spalvinsime tikromis spalvomis, tos vėliavos 4 akis 2 eiles išmezgam raudona, paskui žalia ir geltona spalvomis.{jcomments on}

Item added to cart.
0 items - 0,00