Ado šalmukas

Šilta ir stilinga kepurytė šalmas kilo iš poreikio apšiltinti visai netoli MZ gyvenančio ir pirmos tikros žiemos sulauksiančio berniuko ausytes, todėl pirmas variantas pritaikytas jo dydžiui – 6-12 mėnesių. Po pagrindinių instrukcijų rasite variacijas visų dydžių galvoms 🙂 .

Šalmas pradedamas megzti nuo dvigubo kraštelio apie veidą, tada nuo jo mezgama centrinė viršugalvio dalis. Surinkus numegzto viršugalvio šonines akis pirmyn – atgal mezgama pagrindinė kepurės dalis, paskutinę eilės akį primezgant prie ant virbalų esančių kraštelio akių, tol, kol lieka centre lieka 7 nesumegztos akys. Paskutinėse eilėse šalmukas platinamas. Pabaigus pagrindinę dalį mezgam ratu stulpelį, į kurį įeina 7 nesumegztos dvigubo pradžios kraštelio akys. Pamezgus stulpeliu kakliuką, apačia dalijama į dvi (priekio ir nugaros) dalis ir jos mezgamos atskirai pirmyn-atgal.

Reikės: 100 g Istex Kambgarn siūlų (pavyzdys megztas iš spalvos 0958), 2.5 mm 40 cm ilgio ir 2.75 mm 60 ar 80 cm ilgio valinių virbalų. Galite pagal savo mezgimą koreguotis dydžius, svarbu, kad gautumėte reikiamą mezginio tankumą ir džiugintų rezultatas.

Mezgimo tankumas (matuojamas truputį patemptas tekstūrinis raštas): 10 cm * 10 cm = 25 akys * 38 eilės.

Sutrumpinimai:

a – akis;
g gera akis;
i – išvirkščia akis;
(…)*x – kartojame nurodytą skliausteliuose dalį x kartų;
k – kartas;
pkg – pridėti akį, pakeliant persuktą siūlą tarp praeitos eilės akių ir išmezgant ją gerai, kad pakeltas siūlas svirtų į kairę;
pdg – pridėti akį, pakeliant persuktą siūlą tarp praeitos eilės akių ir išmezgant ją gerai, kad pakeltas siūlas svirtų į dešinę;
2kgd – 2 akys sumezgamos kartu gerai į dešinę;
Sutrumpinimas GSR reiškia trumpų eilių be skylių mezgimo būdą. Angliškai šis trumpų eilių mezgimo būdas vadinamas „German short rows” ir geriausiai, mano galva, paaiškintas čia. Jei mėgstate filmukus, pasirinkit Youtube. Radę šį sutrumpinimą rašte eilės pradžioje apsisukę nurodytą akį turėsite nukelti persuktą nuorodose parodytu būdu. Mezgant atgal ši persukta dvi kojeles turinti akis pagal raštą bus išmezgama kaip bet kuri kita.

Pagrindinis raštas (abi pusės gali būti geros):
1 eilė. Visos akys g.
2 eilė. (1g, 1i)* iki galo.

Krašto stulpelis. 2.5 mm virbalais uždedame 90 a. ir sujungę akis mezgame ratu stulpeliu (1g, 1i) 26 eiles. Numezgę jas perlenkiame stulpelį pusiau į vidų ir 2.75 mm virbalu išmezgame 1 eilę geromis akimis kiekvieną uždėjimo kraštelio akį (ji neatvira, kabiname už kraštelio siūlo) sumegzdami kartu su ant virbalo esančia akimi. Toliau iki kaklo stulpelio kepurė bus mezgama 2.75 mm virbalais.

Viršugalvio dalis. Pradžioje trumpomis eilėmis suformuojamas nedidelis snapelis, dengiantis kaktą. Pratęsdami mezgimą ratu išmezgame 4 akis gerai ir apsisukame.

1 eilė. Pirma akis GSR, (1i, 1g)* 3 k, apsisukame.
2 eilė. Pirma akis GSR, g iki persuktos akies, ją išmezgame g ir po jos dar 2 g, apsisukame.
3 eilė. Pirma akis GSR, (1i, 1g)* iki 2 akių po persuktos (GSR), apsisukame.

Kartojame 2-3 eiles k., kol ant turime 27 darbines akis ant virbalų (ant to paties valo yra kraštelio akys, jų kol kas nenaudojame). Mezgame pirmyn-atgal pagrindiniu raštu 24 eilutes, išmegzdami pirmas ir paskutines eilės akis gerai.

Apsisukam, išmezgam dar kartą 2 eilę, tada surenkame kairiu virbalu ką tik numegzto stačiakampio 25 kairio šono akis (1 eilė = 1 akis) ir išmezgame jas gerai. Apsisukame. Pirmą akį nukeliam (1g, 1i)* 25 k, 1g. Kairiu virbalu surenkame kito stačiakampio šono 25 akis ir mezgame jas toliau pagal raštą (1i, 1g)* iki paskutinės akies, 1 i. Turime 77 darbines akis.

Pagrindinė kepurės dalis mezgama pirmyn atgal, paskutinę eilės akį sumezgant kartu su kraštelio akimi, esančia ant valo.

1 eilė. 1 a nukelta, visos akys g iki paskutinės, paskutinė akis sumezgama gerai kartu su kraštelio akimi.
2 eilė. 1 a nukelta, (1g, 1i)* iki 2 paskutinių akių, 1 g, paskutinė akis sumezgama išvirkščiai kartu su kraštelio akimi.

Tuo būdu auginame kepuraitę, jos akių skaičius visada yra 77 akys, o kraštelis po truputį nyksta, „suvalgomas” kas eilę po vieną akį.

Kartojame 1-2 eiles tol, kol lieka 19 nesumegztų kraštelio akių.

1 eilė. 1 a nukelta, pkg, visos akys geros iki 1 paskutinės, pdg, paskutinė akis sumezgama gerai kartu su kraštelio akimi.
2 eilė. 1 a nukelta, (1i, 1g)* iki 2 paskutinių akių, 1 i, paskutinė akis sumezgama išvirkščiai kartu su kraštelio akimi.
3 eilė. 1 a nukelta, pkg, visos akys geros iki 1 paskutinės, pdg, paskutinė akis sumezgama gerai kartu su kraštelio akimi.
4 eilė. 1 a nukelta, (1g, 1i)* iki 2 paskutinių akių, 1 g, paskutinė akis sumezgama išvirkščiai kartu su kraštelio akimi.

Kartojame šias 4 eilutes viso 3 kartus. Per vidurį lieka 7 nesumegztos kraštelio akys. Po paskutinės ketvirtos eilės apsisukę toliau mezgame ratu.

Kaklo dalis

1 a nukelta, visos akys g iki paskutinės, paskutinė akis sumezgama gerai kartu su kraštelio akimi, (1i, 1g)*2, 1i, 2kgd. Čia dabar bus nauja eilės pradžia, ją galime pasižymėti žymekliu. Ant virbalų turime akis. Keičiame virbalus į 2.5 mm 40 cm ilgio valinius ir mezgame stulpeliu (1i, 1 g) ratu 18 eilių.

Kad kaklo dalis patogiai gultų ir nesiraukšlėtų, po stulpelio ji yra išskiriama į dvi – priekio ir nugaros – dalis.

(1i, 1g)* 9 k, tada iš 1 išvirkščios išmezgame 2, vieną akį kabindami už užpakalinės akies sienelės, kitą – už priekinės, (1g, 1i)* 24 k, 1g, vėl iš 1 išvirkščios išmezgame 2, vieną akį kabindami už užpakalinės akies sienelės, (1g, 1i)*23 k, pakeliui išimdami eilės pradžios markerį. Apsisukame. Keičiame virbalus į 2.75 mm dydžio ir megsime pirmyn-atgal priekinę kakliuko dalį (47 a). Nugarinė dalis lieka ant stulpelio virbalų. Krūtinės dalis mezgama tuo pačiu raštu, kaip pagrindinė kepurės dalis, tik rodoma jos kita (išvirkščioji) pusė.

1 eilė. 1 a nukelta, visos akys (46) geros iki galo.
2 eilė. 1 a nukelta, (1g, 1i)* iki galo.

Kartojame 1-2 eiles tiek, kokio ilgio krūtinėlės norisi. Pavyzdyje – viso 9 kartai + 1 eilė. Užbaigiame geroje pusėje išvirkščiai ar kitu jums patinkančiu būdu.

Nugarinė dalis bus 2 akimis platesnė (49 a). Ją pradedame iš išvirkščiosios pusės ir mezgame tiek pat kartų (arba ne) ir tuo pačiu raštu, kaip krūtinės. Užbaigiame taip pat.

Apie dydžius

Vaikai, visi žinome, auga kosminiu greičiu (o svetimi tai ir šviesos 😉 ), todėl vienas kepurės dydis gali labai greitai tapti nebe tavo 😉 . Tai prašom jums variacijas, tik turėkite galvoje, kad visi dydžiai yra labai sąlyginiai – niekas turbūt taip nesiskiria kaip vaikų ir suaugusių galvos, todėl kas tik vienam metinukui, kitas vaikas priaugs tik po kelerių metų.

Ado šalmukas, kaip matote, yra įsikomponavęs tarp kitų keturių dydžių ir šį kartą pasirinktas pats lengviausias kelias – keičiami ne skaičiai, o tik siūlai ir virbalai.

Pagrindinė, raudona, kepuraitė buvo megzta kaitaliojant virbalų dydžius – stulpelis mezgamas mažesniu didesniam tamprumui. Kituose dydžiuose paliktas vienas virbalas, pasinaudojant daugeliui mūsų būdingu „trūkumu” – mes ratu mezgame tampriau nei pirmyn-atgal. Jei atidžiai pasižiūrėsite (ar paseksite megzdami), būtent stulpelines šalmuko dalis mes mezgame ratu, o visa kita – pirmyn-atgal. Todėl su virbalų keitimu galite ir nesukti sau galvos, nebent norėsite dramatiškesnio skirtumo.

Mažiausia kepuraitė (dydis – 0-3 mėnesiai) megzta iš violetinės spalvos Rosarios4 Merino Land 16 (reikės vieno 50 g kamuoliuko) 2 mm virbalais, mezginio tankumas (matuojamas truputį patemptas tekstūrinis raštas) – 10 cm * 10 cm = 32 akys * 54 eilės.

Žalsva kepuraitė (dydis – 3-6 mėnesiai) megzta iš Drops Baby Merino 50 (reikės vieno 50 g kamuoliuko) 2,25 mm virbalais, mezginio tankumas (matuojamas truputį patemptas tekstūrinis raštas) – 10 cm * 10 cm = 30 akių * 48 eilės.

Melsva kepuraitė (3-4 metai) megzta iš Drops Merino Extra fine 15 (reikės dviejų 50 g kamuoliukų) 3 mm virbalais, mezginio tankumas (matuojamas truputį patemptas tekstūrinis raštas) – 10 cm * 10 cm = 24 akys * 38 eilės.

Suaugusio galvai skirtas šalmukas megztas iš Rosarios4 Terra (reikės vieno 100 g kamuoliuko) 3,5 mm virbalais, mezginio tankumas (matuojamas truputį patemptas tekstūrinis raštas) – 10 cm * 10 cm = 20 akių * 32 eilės.

Be storesnio siūlo suaugusio galvai skirtas modelis turi kelis skirtumus (greičiau, supaprastinimus 😉 ):

1. Veido kraštelis mezgamas viengubas (12 eilių).
2. Po jo numezgama viena akis, kad viršugalvio dalis prasidėtų išvirkščia, o ne gera akimi ir iškart mezgama pirmyn-atgal 27 akys. Suaugusio galvai kaktos snapelis kaip ir nebereikalingas.
3. Kaklas taip pat nepereina į krūtinės ir nugaros dalis, o baigiasi ilgu stulpeliu (manasis baigėsi 27 eilėmis kartu su siūlu 🙂 ).

Skalbiame, švelniai blokuojame ir… einame šiltomis ausimis į lauką pasižiūrėti žiemos 😉 .

Snaigės

Snaigėmis puoštose bepirštėse pirštinaitėse susitinka daug mezgimo tradicijų – mūsų ripsu išilgai megztos riešinės su kiauraraštėmis Orenburgo skaromis, ne vienoje tautoje paplitusiu nykščio konstravimo būdu kartu su E. Zimmermann išpopuliarinta I-cord juostele, be kurios retai apsieina šiuolaikinis mezginys.

Reikės: 1 kamuoliuko gana plono (50 g ~ 200 m) siūlo ir 2 mm (ar kitokių jums tinkamų) kojininių virbalų arba su valu (man patogiausias 80 cm ilgis). Baltos pirštinaitės megztos iš Istex Einband 0851 (50 g ~ 250 m), šviesiai pilkos – iš Drops Flora 03 (50 g ~ 205 m), melsvos – iš Isager Spinni 10 (50 g ~ 305 m). Puikiai joms tiktų Isager Merilin, Schoppel-wolle Alb lino, Drops Alpaca, estiška dvigijė vilna ar bet kuris kojininis siūlas. Tik spalvas, jei norite kad gerai matytųsi raštas, rinkitės šviesias.

Dydis. Kaip daugelis esame patyrę iš riešinių mezgimo, sunku pasakyti, kiek ripso eilučių reikės jūsų rankai – visi mes skirtingu tamprumu mezgame, turime skirtingas rankas, o ir siūlai bei virbalai dalyvauja veiksme. Schemos bei aprašymas prie jų yra dviejų dydžių (skliausteliuose bus didesnis), bet kuris tiks Jums, lems visi išvardinti dalykai. Mažesnį dydį sudaro 53 ripso juostelės pirštų vietoje (prie riešo bus 3 daugiau), o didesnį – 59. Aš mezgiau pirmą (mažesnį) dydį iš Istex Einband ir Drops Flora, didesnį – iš plonesnio Isager Spinni, visus su 2 mm virbalais. Mano ranka yra vidutinio dydžio. Lygiai taip pat gali būti lengvai keičiamas ir pirštinaitės ilgis – dėkite daugiau ar mažiau akių pagal poreikį, siūlą ar mezgimo tankumą.
Lengvai pagal save galite pasikoreguoti ir esamas schemas, pridėję daugiau foninių snaigučių eilių, jei reikia pločio, ar jų nuėmę (pagrindinis snaigės raštas prasideda 3 ar 4 eilėse). Atkreipkite tik dėmesį, kad raštuota išorinė dalis yra platesnė už delninę – kad snaigė būtų rankos viduryje, nykštys turi būti ne per rankos šoną, o kiek arčiau delno.

Sutartiniai ženklai: pirštinės mezgamos pirmyn atgal ripsu, geroje pusėje išmezgant kiauraraštį. Schemoje eilutė reiškia pilną ripso eilutę, tai yra, ženklais pažymėtas raštas išmezgamas pagal schemą geroje pusėje, o atgal grįžtame išmegzdami visas akis (išskyrus dvi paskutines) gerosiomis, ši eilė schemoje nepažymėta.

Schemos simboliai paaiškinti šalia anglų kalba, bet turbūt suprantami daugeliui 🙂 . Tuščias langelis reiškia gerą akį, pasviręs į kairę brūkšnelis – dvi akis suimti kartu gerai su pasvirimu į kairę, pasviręs į dešinę brūkšnelis – dvi akis suimti kartu gerai su pasvirimu į dešinę, trys sueinantys brūkšneliai – tris akis sumezgame kartu dvi nukeldami, išmegzdami trečią ir permesdami per ją dvi nukeltas. Apvalus burbuliukas reiškia užmetimą. Jis yra pats svarbiausias dalykas schemoje, sumezgimai ripse nelabai matomi, galite juos savo nuožiūra ir keisti (jie turi būti šalia kiekvieno uždėjimo, bet kryptis nėra svarbi), raštą sudaro užmetimai. Senose tokiais raštais megztose schemose tik jie ir buvo paišomi.

Sutrumpinimas GSR reiškia trumpų eilių be skylių mezgimo būdą. Angliškai šis trumpų eilių mezgimo būdas vadinamas „German short rows” ir geriausiai, mano galva, paaiškintas čia. Jei mėgstate filmukus, pasirinkit Youtube. Jis bus naudojamas nykščio formavimui.

Dešinė pirštinė

Turkišku būdu uždedame 54 akis, tai yra, paėmę abu virbalo galus ir pritvirtinę prie vieno jų siūlo galą, tampriai apvyniojame siūlą 54 kartus apie abu virbalus. Tuomet ištraukiame vieną galą ir pradedame megzti. Taip gauname atviras akis, kurias paskui sujungę su mezginio galu, turėsime visiškai besiūlį daiktą. Galima pradžios akis palikti ant pagalbinio virbalo, tokiame mažame daikte man užtenka vieno – palieku jas ant to paties darbinių virbalų valo.

Pirma eilutė išmezgama geromis akimis, dvi paskutinės išvirkščiomis. Tos dvi paskutinės akys suformuos pirštų pusėje ploną I-cord juostelę ir nėra įtrauktos į schemą.

2 eilė. 2 pirmas akis nukelti gerai (siūlas už mezginio) ir mezgame pagal schemą A arba B iki galo.
3 eilė. Pirmą akį nukeliame persukdami siūlą už mezginio (kaip riešinėse ar baktuse), taip gaudami biseriniu vadinamą kraštą, visos akys mezgamos gerai iki dviejų paskutinių, kurios išmezgamos išvirkščiai.

Kartojame 2 ir 3 eiles (jos schemoje pažymėtos kaip viena), kol išmezgame visas pasirinktos schemos ripso juosteles.

Schema A:

Schema B:

Nykštys. Išmezgame vieną eilutę gerai nukeldami dvi pirmas akis (siūlas už mezginio). Apsisukame ir nukėlę pirmą kaip iki tol išmezgame 36 akis gerai, 2 išvirkščiai. Apsisukame. Ant kairio virbalo likusios akys nebus mezgamos, jos liks pirštų dalyje virš nykščio.
Nukeliame dvi pirmas akis (siūlas už mezginio) – jos dabar formuos siaurą I-cord juostelę virš nykščio – ir išmezgame dvi akis gerai. Apsisukame, pirmą akį persukame (GSR), išmezgame 1 akį gerai, dvi išvirkščiai. Vėl sukamės.

1 eilė. Pirmas dvi akis nukeliame (siūlas už mezginio), išmezgame gerai iki persuktos akies, ją taip pat išmezgame gerai ir dar gerai išmezgame dvi akis už jos. Apsisukame.
2 eilė. Pirmą akį nukeliame persukdami (GSR), išmezgame gerai iki 2 paskutinių (kalba eina tik apie nykščio akis), 2 paskutinės išmezgamos išvirkščiai.

Kartojame 1-2 eilutes tol, kol išmezgę pirmą eilę turime 14 (18) akių (be I-cord kraštelio) ant dešinio virbalo. Išmezgame 2 eilę, tada apsisukę ir nukėlę dvi pirmą išmezgame visas akis iki pirštinės galo gerai. Turime pusę nykščio. Ši vieta lengvai koreguojama – galite sukiotis daugiau ar mažiau kartų, priklausomai kokio pločio skylė nykščiui jums reikalinga.

Antra nykščio pusė mezgama taip pat, kaip ir pirmoji, tik veidrodiniu principu.

1 eilė. Pirmas dvi akis nukeliame (siūlas už mezginio), išmezgame gerai 14 (18) akių, apsisukame.
2 eilė. Pirmą akį nukeliame persukdami (GSR), išmezgame gerai iki 2 paskutinių (kalba eina tik apie nykščio akis), 2 paskutinės išmezgamos išvirkščiai.
3 eilė. Pirmas dvi akis nukeliame (siūlas už mezginio), išmezgame gerai dviem akim mažiau nei prieš tai megztoje geroje eilėje, apsisukame.

Kartojame 2-3 eiles, kol po I-cord juostelei nukeltų 2 akių mes išmezgame tik 2 geras ir apsisukame – tai jau paskutinis apsisukimas. Pirmas dvi akis nukeliame (siūlas už mezginio) ir išmezgame gerai iki pirštinės galo, gerai išmegzdami visas persuktas akis pakeliui. Apsisukame. Nykštys jau suformuotas, grįžtame atgal prie delninės dalies mezgimo pirmą akį nukeldami išvirkščiai, geromis akimis išmegzdami visas akis iki 2 paskutinių (nykščio I-cord juostelė išmezgama jau gerai, nes ji pasibaigia), dvi paskutinės išvirkščiai.

Delnas. Mezgamas lygiai ripsu išlaikant tuos pačius kraštelius, kaip ir pagrindinėje dalyje.

1 eilė. Pirmas dvi akis nukeliame (siūlas už mezginio), išmezgame gerai iki galo.
2 eilė. Pirmą akį nukeliame siūlą laikydami už mezginio (biserinis kraštas), mezgame gerosiomis akimis iki 2 paskutinių, jos išmezgamos išvirkščiai.

Kartojame 1-2 eiles dar 20 (22) kartus.

Schemoje C rasite du mažyčių snaigučių variantus. Jei norisi pagaudyti snaigių ir ant delnų, įkomponuokite jas laisvai, kur ir kiek tik norisi, į ripsinę delno dalį.

Schema C:

Pabaigę reikalingą ripso eilučių kiekį esate pirštų dalyje. Atsukite mezginį gerąja puse į save ir adata sujunkite pradžią su pabaiga, atkreipdami dėmesį, kad pabaigos vietoje akis bus gera, o pradžios – išvirkščia. Filmuką kaip sujungti ripsą rasite čia.

Kairė pirštinė.

Mezgama taip pat, kaip dešinė, tik kita krytimi. Užsidedame taip pat 54 akis ir išmezgame taip pat pirmą eilę. Toliau eina delninė dalis, išmezgame 21 (23) ripso eilutes. Tada mezgame nykštį, o po jo, sugrįžę prie pirštų dalies, mezgame pagal pasirinktą schemą. Pabaigę ją ir sugrįžę į pirštų pusę, sujungiame adata pradžią su pabaiga.

Išskalbkite pirštinaites, suteikdami joms dailią formą ir ramiai laukite pirmojo sniego – jis bus šiltas 🙂 .

Pēdiņas (Pėdutės)

~ 35-40 g (savai 39-40. izmēra kājai izmantoju 37 g) četrkārtīgā zeķu dzija un 2 mm adatas (var izmantot dziju atlikumus), var izmantot cita izmēra adatas atkarībā no adīšanas blīvuma, taču adījumam ir jābūt elastīgam un nedaudz uzstieptam uz pēdas.

Aprakstīta ir viena izmēra adīšana, atšķirības ir tikai pēdas garumā.

Saīsinājumi:

L – labiskais valdziņš;

K – kreiliskais valdziņš;

p – valdziņa pieaudzēšana, paceļot iepriekšējās kārtas valdziņu (labisko vai kreilisko) un izadot to labiski;

(…)* x – iekavās norādītais ir jāada x reizes;

n – nocelts valdziņš;

2sLp – 2 valdziņi labiski saadīti “pa kreisi” (1 noceļ, nākamo izada labiski un nocelto pārvelk tam pāri);

2sL – 2 valdziņi labiski saadīti “pa labi”;

2sK – 2 valdziņi kreiliski saadīti.

Valnītim elastīgi uzmet 64 valdziņus un pa apli ada valnīti (1L, 1K) 7 kārtas. Pēc tam ada labiski, pārmaiņus ik pēc 2 vai 3 valdziņiem pieaudzē pa 1 valdziņam klāt (līdz kopējais valdziņu skaits ir 90).

Turpina adīt turp un atpakaļ tikai 32 valdziņus – papēdi. Pārējie valnīša valdziņi paliek uz adatām.

1. kārta. (1n, 1L)* līdz galam. Apgriežas.

2. kārta. 1n, visi pārējie valdziņi kreiliski.

1.–2. kārtu atkārto vēl 14 reizes, pavisam papēdī tiek noadītas 30 kārtas (15 nocelto valdziņu kārtas).

Papēža apakšdaļa. Adīšanu sāk ar labo pusi pret sevi. 

1. kārta. 1n, 17L, 2sLp, 1L, apgriežas.

2. kārta. 1n, 5K, 2sK, 1K, apgriežas.

3. kārta. 1n, 6L, 2sLp, 1L, apgriežas.

4. kārta. 1n, 7K, 2sK, 1K, apgriežas.

Tā turpina adīt 3.–4. kārtu, tikai katrā nakamajā kārtā sarkano ciparu nomaina uz lielāku. Tā turpina, līdz visi malas valdziņi ir “apēsti”. Adīšanu beidz ar kreilisko kārtu. Uz adatas paliek 18 valdziņi. Apgriežas, lai priekšā būtu labā puse.

Pēc tam uzlasa valdziņus papēža sānos (katrā pusē pa 17). Tiek adīti 18 papēža apakšas valdziņi un 17 valdziņi papēža malā (malas valdziņi, iespējams, jāizada greizti, lai neveidojas caurumi). Pēdējais valdziņš jāsaada ar valnīša pirmo pieejamo valdziņu. Apgriežas. Kreiliski ada 17 sānu valdziņus, 18 papēža apakšas valdziņus un 17 otra sāna valdziņus (iespējams, jāada griezti, lai neveidojas caurumi). Pēdējo valdziņi kreiliski saada ar pirmo pieejamo valnīša valdziņu. Apgriežas.

Pēdas sašaurinājums. Tālāk ada turp un atpakaļ papēža malu un vidusdaļas valdziņus, pakāpeniski pieadot valnīša valdziņus un vienlaikus samazinot valdziņu skaitu pēdas vidū (papēža vidusdaļas vidū), līdz uz adatām paliek 30 valdziņi (puse no pēdas apkārtmēra).

1. kārta. 1n, labiski līdz 3 valdziņiem pirms centra, 2sL, 2L, 2sLp, labiski līdz pēdējam valdziņam, ko saada ar valnīša valdziņu, apgriežas.

2. kārta. 1n, kreiliski līdz pēdējam valdziņam, ko saada ar valnīša valdziņu, apgriežas.

Atkārto 1.–2. kārtu, līdz adītajā daļā paliek 30 valdziņi.

Pāreja uz adīšanu pa apli. Neadītajā valnīša daļā ir palikuši 34 valdziņi. Ada turp un atpakaļ, līdz šo valdziņu skaits tiek samazināts līdz 30. 

1. kārta. 1n, labiski līdz 1 valdziņam pirms valnīša, 2sLp, 1L, apgriežas.

2. kārta. 1n, kreiliski līdz 1 valdziņam pirms valnīša, 2sK, 1K, apgriežas.

3. kārta. 1n, labiski līdz 1 valdziņam pirms valnīša, 2sLp, 1L, apgriežas.

4. kārta. 1n (dziju pārliek pāri adatai un valdziņu pievelk kā vācu nepabeigtajās kārtās), kreiliski līdz 1 valdziņam pirms valnīša. 2sK, 1K, apgriežas. Tagad 30+30=60 valdziņi.

Šī ir pēdējā apgriešanās, pirmo valdziņu noceļ, pārliek dziju pār adatu un pievelk (izveidojas tādi kā 2 valdziņi, bet patiesībā tas ir viens ar 2 cilpiņām), tālāk ada labiski. Šiem pievilktajiem valdziņiem izada abas cilpiņas kopā kā vienu valdziņu.

Nobeiguma daļa. Pa apli labiski ada 60 valdziņus, līdz zeķe nosedz mazo pirkstiņu (mazliet pastiepjot). Tad tiek sākta noraukšana pēdas abos sānos.

1. kārta. 2sLp, ada labiski līdz 2 valdziņiem pirms puspēdas beigām (ja ada ar zeķu adatām, tad 2 valdziņus pirms otrās adatas beigām), 2sL, 2sLp, ada labiski līdz 2 valdziņiem pirms puspēdas beigām, 2sL.

2. kārta. Visi valdziņi labiski.

Atkārto 1.–2. kārtu, līdz uz adatām paliek 32 valdziņi (8 valdziņi uz katras zeķu adatas, tālāk atkārto tikai 1. kārtu, līdz paliek 4 valdziņi, nogriež dziju un izvelk tiem cauri.

Tulkojums: Dace M.

Photo: Baiba Pilane.

Šiltas ratas

Reikės: 4 mm valinių virbalų (pradžioje patogiau kojininiai ar 80 cm ilgio valiniai, paskui ilgis vis didėja iki 150 cm) ir ~ 2600 m siūlų, nuotraukoje matomam pledo dydžiui (~ 2 m skersmens) sunaudota ~ 900 g Plotulopi (0003, 0001, 1038) kartu su 7 50g kamuoliukais Isager Alpaca 1 (E7S, E0). Pabaigoje rasite instrukciją ir mažesniam pledui.

Mezgimo tankumas: 10 cm * 10 cm – 13 akių *26 eilių. Kadangi tai yra pledas, mezgimo tankumas kritinės reikšmės neturi (nebent pledo dydžiui), svarbu, kad jums patiktų gauta medžiaga.

Sutrumpinimai:

g – geroji akis;
i – išvirkščioji akis;
u – užmetimas (siūlą užmetam ant virbalo kaip kiauraraštyje darydami skylutę);
n – nukelta akis;
(…)*x – kartojame nurodytą skliausteliuose dalį x kartų;
k – kartas.

Pledas mezgamas ratu ripsu, tam tikrose vietose gerose eilėse dvigubinant akių akių paprastais užmetimais. Užbaigiamas skersai primegztu krašteliu.

Uždedame rusvu siūlu apvaliai (čia rasite filmuką, kaip tą padaryti) 9 akis. Išmezgame 1 eilę gerosiomis akimis, 1 – išvirkščiomis.

Dauginimo eilė. (1g, 1u) * iki galo (18 a).

1 eilė išvirkščiomis akimis, kita eilė – gerosiomis. Pakartojam tą viso 2 k. Išmezgam papildomą eilę švirkčiomis. Turim 3 ripso juosteles po pirmo skylučių rato.

Dauginimo eilė. (1g, 1u) * iki galo (36 a).

1 eilė išvirkščiomis akimis, kita eilė – gerosiomis. Pakartojam tą viso 5 k. Išmezgam papildomą eilę išvirkčiomis. Turim 6 ripso juosteles po praeito skylučių rato.

Dauginimo eilė. (1g, 1u) * iki galo (72 a).

1 eilė išvirkščiomis akimis, kita eilė – gerosiomis. Pakartojam tą viso 9 k. Išmezgam papildomą eilę išvirkčiomis. Turim 10 ripso juostelių po praeito skylučių rato.

Dauginimo eilė. (1g, 1u) * iki galo (144 a).

1 eilė išvirkščiomis akimis, kita eilė – gerosiomis. Pakartojam tą viso 15 k. Išmezgam papildomą eilę išvirkčiomis. Turim 16 ripso juostelių po praeito skylučių rato.

Dauginimo eilė. (1g, 1u) * iki galo (288 a).

1 eilė išvirkščiomis akimis, kita eilė – gerosiomis. Pakartojam tą viso 23 k. Išmezgam papildomą eilę išvirkčiomis. Turim 24 ripso juosteles po praeito skylučių rato.

Dauginimo eilė. (1g, 1u) * iki galo (576 a).

1 eilė išvirkščiomis akimis, kita eilė – gerosiomis. Pakartojam tą viso 35 k. Išmezgam papildomą eilę išvirkčiomis. Turim 36 ripso juosteles po praeito skylučių rato.

Dalinio dauginimo eilė. (2g, 1u) * iki galo (864 a).

1 eilė išvirkščiomis akimis, kita eilė – gerosiomis. Pakartojam tą viso 17 k. Išmezgam papildomą eilę išvirkščiomis. Turim 18 ripso juosteles po praeito skylučių rato. Šią vietą aš mezgiau dviem spalvomis – išvirkščias akis baltu, gerasias – rusvu siūlu.
Pastaba. Mezgant paskutinę eilę gerosiomis akimis tolygiai uždedame 4 akis, kad bendras skaičius dalintųsi iš 7 (868 a).

Ratu mezgimas baigtas, beliko primegzti kraštelį.

Kraštas

Pledas užbaigiamas kiauraraščiu kraštu, kuris mezgamas pirmyn-atgal skersai pagrindui, suimant paskutinę kraštelio akį su pledo akimi tol, kol ratas užsidarys.

Gerąja mezginio puse prieš save iš pirmosios naujos pledo rato eilės akies uždedame kraštelio siūlu (jei pasirenkame jam kitą nei pagrindo spalvą) ore 14 akių ir išmezgame jas apsisukę išvirkščiai, paskutinę akį išvirkščiai sumegzdami kartu su artimiausia pagrindo akimi (tokio suėmimo dėka geroje pusėje susiformuos gerų akių grandinėlė aplink visą ratą). Apsisukam.

1 eilė (geroji pusė). 1a n, 7g, 1u, 7g.
2, 4, 6, 8, 10, 12 eilės (išvirkščioji pusė). 1a n, g iki paskutinės akies, ši sumezgama išvirkščiai kartu su pagrindo akimi.
3 eilė. 1a n, 8g, 1u, 7g.
5 eilė. 1a n, 9g, 1u, 7g.
7 eilė. 1a n, 10g, 1u, 7g.
9 eilė. 1a n, 11g, 1u, 7g.
11 eilė. 1a n, 12g, 1u, 7g.
13 eilė. 1a n, 13g, 1u, 7g.
14 eilė. Nuimti 7 akis išvirkščiai, g iki paskutinės akies, ši sumezgama išvirkščiai kartu su pagrindo akimi.

Kartojame 1-14 eiles 124 kartus, kol pasiekiame kraštelio uždėjimo eilę ir nebelieka nei vienos laisvos pagrindo akies. Susiuvame pradžią su atviromis pabaigos akimis, skalbiam, blokuojam, kad neliktų raukinių uždėjimo vietose ir… džiaugiames šiluma :).

Mažesnis pledas

Jei nesinori tokio 2 m skersmens giganto, galite sustoti anksčiau. Po 24 ripso juostelių segmento dauginame ne įprastu būdu, dvigubindami akių skaičių, o mezgame dalinio dauginimo eilę ((2g, 1u) * iki galo), turime 432 akis. Mezgame 8 ripso juosteles, paskutinėje pridėdami 2 akis, kad akių skaičius dalintųsi iš 7 (434 a). Primezgame kraštelį kaip didžiajam pledui, tik turėsime 62 dantukus. Supam į išskalbtą ir išblokuotą pleduką mažą žmogų arba klojames kelius ir džiaugiames šiluma 🙂 .

Item added to cart.
0 items - 0,00