Linkėjimai iš Šetlando

Linkėjimai iš Šetlando – romantiška ir šilta liemenė iš originaliai dažytos vienos žymiausių pasaulyje vilnos.

IMG 8563

Aprašymas yra vieno M-L dydžio, bet patyrusi mezgėja nesunkiai prisitaikys raštus didesniam ar mažesniam daiktui, o nepatyrusioms – padėsim:).  Plotis – 94 cm, ilgis – 58 cm. Liemenė megzta atskiromis dalimis su prisiuvamu ar primezgamu kaklo krašteliu.

Mezgimo tankumas (4 mm virbalais) – 10*10cm=18*25 akys.

Jai reikės „Croft” (100% Šetlando salų vilna, 100g ~ 166m) siūlų – po 2 sruogas 759 ir 762 spalvų ir 1 sruogos 763 spalvos. Kiekiai nurodyti pavyzdėlio spalvoms, jei megsite vienspalvę, reikės 4 sruogų pasirinktos spalvos (sunaudosite maždaug tris su puse). Taip pat 4 mm virbalų ar kitokio, reikiamam mezgimo tankumui išgauti, bei adatos ar vąšelio detalių sujungimui.

IMG 9512

Sutrumpinimai

a – akis;
g – geroji akis;
i – išvirkščioji akis;
s – 7 akių spurgelis (iš vienos akies išmezgame 7 ir jas sumezgame dar kartą kartu)
(…)*x – kartoti skliaustuose nurodytus žingsnius x kartų;
p – 5 akių pynė (2 akis sukryžiuojam į dešinę, 1g, 2 akis sukryžiuojam į kairę).
xxx – tarpas priekyje nuleidžiant kaklą tarp kairio ir dešinio peties.

NUGARA

763 spalva uždėti 83 akis ir megzti stulpeliu (1 g, 1 i) 20 eilių. Baigiam gerojoje pusėje. Išvirkščią eilę išmezgam gerosiomis akimis tolygiai 3 akis sumezgant kartu (turim 80 a).
Pakeičiam siūlą (imame 759) ir mezgam lygiai (geroje pusėje gerosiomis, išvirkščioje – išvirkščiosiomis akims) 37 cm (arba kokio norim ilgio iki pažastų), baigdami išvirkščioje pusėje.
Pažastų iškirpimas
1 eilė.
5 akis nuimti, megzti gerosiomis iki galo.
2 eilė. 5 a nuimti, megzti išvirkščiosiomis iki 2 paskutinių akių, jas suimti kartu.
3 eilė. 2 akis sumegzti kartu, megzti gerosiomis iki 2 paskutinių akių, jas suimti kartu.
4 eilė. 2 akis sumegzti kartu, 1g, 1i, 1g, megzti lygiai iki 4 paskutinių akių, (1g, 1i)*2.
5 eilė. (1g, 1i)*2, megzti lygiai iki 4 paskutinių akių, (1g, 1i)*2.
Kartoti 5 eilę, kol bus 12 cm nuo pažasties iškirpimo, tuomet išmegzdami paskutinę išvirkščią eilę pridedame eilės viduryje 1 akį (67 a).

IMG 8601

Spurgeliai
1 eilė. 27 a gerai, 1s, (5g, 1s)*2, 27g.
2-4 eilės. Mezgam lygiai.
5 eilė. 24 g, 1s, (5g, 1s)*3, 24g.
6-8 eilės. Mezgam lygiai.
9 eilė. 21g, 1s, (5g, 1s)*4, 21g.
10-12 eilės. Mezgam lygiai.
Pakartoti 5-12 eiles dar kartą. Ir dar kartą 5-6 eilės. Tęsdami tuo pačiu ritmu spurgelius pradedame nuiminėti pečius.
Pečių nuėmimas (prasideda gerojoje pusėje)
1 eilė.
5 akis nuimame, mezgam pagal raštą iki galo.
2 eilė. 5 akis nuimame, mezgam pagal raštą iki 2 paskutinių akių, jas sumezgam kartu.
Kartojame 2 eilę dar 4 kartus.
7 eilė. 6 akis nuimame, mezgam pagal raštą iki 2 paskutinių akių, jas sumezgam kartu.
Likusias akis užbaigiame arba paliekame ant akių laikiklio, tai priklauso nuo to, prisiūsite kaklo juostelę ar ją primegsite.

PRIEKIS
IMG 8570

763 spalva uždėti 97a, megsti 20 eilių stulpeliu (1g, 1i), baigiant gerojoje pusėje, po 1 eilę (išvirkščią) išmegzti gerosiomis akimis suimant 2 pirmas ir 2 paskutines akis kartu (95a).
Keičiam siūlą į 762.
1 eilė (geroji pusė).1a nukelti, (1g, 1i)*2, (5g, (1i, 1g)*2, 1i)*2, 45g, ((1i, 1g)*2, 1i, 5g)*2, (1i, 1g)*2, 1i.
2 eilė (išvirkščioji). 1a nukelti, (1g, 1i)*2, 1i, (5i, (1i, 1g)*2, 1i)*2, (5i, 3g)*5, (5i, (1i, 1g)*2, 1i) *3.
3 eilė. 1a nukelti, (1g, 1i)*2, p, ((1i, 1g)*2, 1i)*2, (p, 3g)*5, (p, (1i, 1g)*2, 1i)*3.
Kartoti 2-3 eiles, kol turėsime 37 cm iki pažastų.
Pažastų iškirpimas
1 eilė.
7a nuimti, 2a sukryžiuoti į kairę (likusi pynės dalis), ((1i, 1g)*2, 1i, p)*2, 3g, p, 3g, 2sumegzti kartu išvirkščiai į dešinę, 1i, 2a sumegzti kartu išvirkščiai į kairę, 3i, 2a sumegzti kartu išvirkščiai į dešinę, 1i, 2sumegzti kartu išvirkščiai į kairę, 3g, toliau megzti pagal raštą.
2 eilė. 7a nuimti, 2i, ((1i, 1g)*2, 1i)*2, 5i)*2, 3g, 5i, 15g, 5i, 3g, (5i, (1i, 1g)*2, 1i) *2, 1i, 2 paskutines akis sumegzti kartu.
3 eilė. 2 akis sumegzti kartu, ((1i, 1g)*2, 1i, p)*2, 3g, 2a sumegzti kartu išvirkščiai į dešinę, 1i, 2sumegzti kartu išvirkščiai į kairę, 1i, (1a nukelti siūlą laikant už mezginio, 2i)*4, 1a nukelti siūlą laikant už mezginio, 1i, 2a sumegzti kartu išvirkščiai į dešinę, 1i, 2sumegzti kartu išvirkščiai į kairę, 3g, (p, (1i, 1g)*2, 1i)*2, 1g, 2a sumegzti kartu.
4 eilė. 2 akis sumegzti kartu, ((1i, 1g)*2, 6i)*2, 7g, (1i, 2g)*5, 5g, 5i, (1i, 1g)*2, 1i, 5i, (1i, 1g)*2, 2 paskutines akis sumegzti kartu.
5 eilė. 2 akis sumegzti kartu, 1i, 1g, 1i, p, (1i, 1g)*2, 1i, p, 7i, (1a nukelti siūlą laikant už mezginio, 2i)*5, 5i, p, (1i, 1g)*2, 1i, p, (1i, 1g)*2, 2a sumegzti kartu.
6 eilė. 1a nukelti, 1i, 1g, 6i, (1i, 1g)*2, 6i, 7g, (1i, 2g)*5, 5g, 5i, (1i, 1g)*2, 6i, (1i, 1g)*2.
7 eilė. 1a nukelti, 3g, p, (1i, 1g)*2, 1i, p, 27i, p, (1i, 1g)*2, 1i, p, 3g.
8 eilė. 1a nukelti, 3g, 5i, (1i, 1g)*2, 6i, 27g, 5i, (1i, 1g)*2, 6i, 4g.
9 eilė. 1a nukelti, 3g, p, (1i, 1g)*2, 1i, p, (2i, 1a nukelti siūlą laikant už mezginio)*8, 3i, toliau pagal raštą.
10 eilė. 1a nukelti, 3g, 5i, (1i, 1g)*2, 6i, 3g, (1i, 2g)*8, toliau pagal raštą.
11 -12 eilės = 9-10 eilės.
13-14 eilės = 7-8 eilės.
15 eilė. 1a nukelti, 3g, p, (1i, 1g)*2, 1i, p, 3i, (1a nukelti siūlą laikant už mezginio, 2i)*8, toliau pagal raštą.
16 eilė. 1a nukelti, 3g, 5i, (1i, 1g)*2, 6i, (2g, 1i)*8, 3g, toliau pagal raštą.
17-18 eilės = 15-16 eilės.                                                                                  
19-20 eilės = 7-8 eilės.                                                  
21 eilė. 1a nukelti, 3g, p, (1i, 1g)*2, 1i, p, 1i, (1a nukelti siūlą laikant už mezginio, 2i)*8, 1i, 1g, toliau pagal raštą.
22 eilė. 1a nukelti, 3g, 5i, (1i, 1g)*2, 6i, 1g, (1i, 2g)*8, 1i, 1g, toliau pagal raštą.
23-24 eilės = 21-22 eilės.
Pakartoti 7 – 24 eiles dar kartą.
Kaklo iškirptė
1 eilė. Pagal raštą išmegzti 27 akis, 11 nuimti, išmegzti pagal raštą likusias 27a.                                                                                                                                                        
2  eilė. Megzti pagal raštą iki 2 paskutinių vienos pusės akių, jas sumegzti kartu, xxx, prijungiam naują siūlą, nes nuo šios vietos kairę ir dešinę kaklo puses megsim kartu, bet iš atskirų kamuolių, 2a nuimti, pagal raštą iki galo.
3 eilė. Megzti pagal raštą iki 2 paskutinių vienos pusės akių, jas sumegzti kartu, xxx, 2a nuimti, pagal raštą iki galo.
4-5 eilės. Megzti pagal raštą iki 2 paskutinių vienos pusės akių, jas sumegzti kartu, xxx, 2a sumegzti kartu, pagal raštą iki galo.
6 eilė. Megzti lygiai abi puses pagal raštą.
7 eilė. Megzti pagal raštą iki 2 paskutinių vienos pusės akių, jas sumegzti kartu, xxx, 2a sumegzti kartu, pagal raštą iki galo.
Pakartoti 6-7 eiles dar 4 kartus, paskui tik 6 eilę pakartoti 3 kartus ir pradėsim leisti pečius.
Pečių nuleidimas.
1 eilė. 5a nuimti, pagal raštą iki galo, xxx, pagal raštą iki galo.
2 eilė. 5a nuimti, megzti pagal raštą iki galo, xxx, pagal raštą iki 2 paskutinių akių, 2 paskutines akis sumegzti kartu.
2 eilę kartoti dar 3 kartus (viso 4).
6 eilė. Nuimame paskutines 6 vieno peties ir 7 kito peties akis.

Susiuvam priekį su nugara.

KAKLO KRAŠTELIS

763 spalva uždėti 7 akis ir megzti stulpeliu (1g, 1i) pirmą akį nukeliant apie 100cm. Prisiuvam jį prie kaklo ir surišam dailų kaspinėlį. Liemenę išskalbiame iš švelniai išblokuojame.

IMG 9497

P.S. Liemenė netestuota, todėl labai prašome pranešti apie atrastas klaidas ir netikslumus.{jcomments on}

2 komentarai apie “Linkėjimai iš Šetlando”

Parašykite komentarą

Item added to cart.
0 items - 0,00